Oikaisu: Vararehtori Henri Karppinen johtamaan tutkimusta, kehitystä ja innovointia

LAB-ammattikorkeakoulua koskevassa jutussa oli faktaosuudessa virhe, joka koski vararehtori Henri Karppisen vastuualuetta. Hän vastaa fuusion jälkeen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta, ei tukipalveluista.