Lappeenrannan ottama veroriski pakotti toimiin — riski pienenee muuttamalla Kuntakiinteistöt-yhtiön roolia

| Lappeenrannan toimitilat -konsernin veroriskit varmistuivat heti yhtiön aloittamisen jälkeen viime kesänä. Päättäjät eivät muista, missä pöydissä riskiä on käsitelty.

kai skyttä

Kaupunki vastikään päätti, että Lappeenrannan urheilutalon noin 13,3 miljoonan euron peruskorjaus toteutetaankin kaupungin omaan eikä Kuntakiinteistöt-yhtiön taseeseen.
Kaupunki vastikään päätti, että Lappeenrannan urheilutalon noin 13,3 miljoonan euron peruskorjaus toteutetaankin kaupungin omaan eikä Kuntakiinteistöt-yhtiön taseeseen.

Lappeenrannan kaupungille saattaa langeta 1,6 miljoonan euron verolasku viime kesänä aloittaneesta uudesta Lappeenrannan Toimitilat -konsernista (Lato).

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan kaupunki tekee nyt tarvittavat toimenpiteet, jotta riski ei tuosta ainakaan kasva. Laton tytäryhtiö Kuntakiinteistöt ehti toimia puolisen vuotta riskimallilla.

Siirrytään ennen organisaatiouudistusta vallinneeseen käytäntöön tältä osin. — Kimmo Jarva

— Palataan tavallaan vanhaan siltä osin, että Kuntakiinteistöjen kirjanpito menee kaupungin kautta eli rakentamishankkeet tehdään suoraan kaupungin omaan kirjanpitoon. Siirrytään ennen organisaatiouudistusta vallinneeseen käytäntöön tältä osin.

Kuntakiinteistöt omistaa, vuokraa, rakennuttaa ja hallinnoi kaupungin palvelutuotannon käytössä olevia rakennuksia. Kaupungin yllätykseksi verottaja linjasi, että yhtiö ei voi vähentää kulujaan verotuksessa.

Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina vero-ongelmaa osana laajempaa asiaa, joka oli otsikoitu ”Talousarvion ja taloussuunnitelman päivittäminen”.

Kaupungin lainakanta kasvaa 88,5 miljoonaa euroa

Kaupunginhallitus päätti, että tänä vuonna käynnistyvät investoinnit esitetään toteutettavaksi kaupungin omaan taseeseen. Veroepäselvyyden takia investointeja ei ole tarkoituksenmukaista tehdä Kuntakiinteistöjen taseeseen.

Tämän takia kaupungin lainakanta kasvaa 88,5 miljoonalla eurolla vuoden 2021 loppuun mennessä. Kun nykyisessä taloussuunnitelmassa kaupungin lainakanta vuosi vuodelta pienenee, uudessa se kasvaa aika rivakasti.

Minna Mänttäri

Lappeenrannan kaupungin uusi organisaatio aloitti viime kesäkuussa suunnilleen samaan aikaan kuin uusi valtuustokin. 
Lappeenrannan kaupungin uusi organisaatio aloitti viime kesäkuussa suunnilleen samaan aikaan kuin uusi valtuustokin. 

Jarvan mukaan Kuntakiinteistöjen tekemille ylläpito- ja vuosikorjauksille selvitetään vielä paras ratkaisu. Yksi vaihtoehto olisi se, että kaikki Kuntakiinteistöjen toiminta siirretään välittömästi takaisin entiselle kaupungin tilakeskukselle. Toisessa vaihtoehdossa Kuntakiinteistöille jäisi ylläpitotoiminta.

Jos yhtiön kuluja ei saa vähentää verotuksessa, jää veroa maksettavaksi 1,6 miljoonaa euroa. — Mikko Hietamies

Riskiä ehti kertyä 1,6 miljoonaa euroa

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Kuntakiinteistöjen menot eivät ole vähennyskelpoisia. Kaupunki päätti valittaa päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä hakea verottajalta ennakkoratkaisua kuluvalle vuodelle.

Verottaja oli antanut ennakkoratkaisun pari viikkoa sen jälkeen, kun uusi organisaatio oli aloittanut. Laton toimitusjohtaja Mikko Hietamies kertoo, että valitus ennakkoratkaisusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen oli tehty Kuntakiinteistöjen nimissä.

Hietamies selvittää, mistä viime vuonna puolen vuoden aikana kertyvä 1,6 miljoonan euron veroriski koostuu.

Vaikka Kuntakiinteistöjen taseeseen ei ole siirrettykään kaupungin kiinteistöjä, on kuntakiinteistöt huolehtinut kiinteistöjen hallinnosta ja ylläpidosta.

— Kuntakiinteistöt on laskuttanut kaupungin eri toimialoilta hoidon ja hallinnon maksua, joka on muodostanut yhtiön liikevaihdon. Liikevaihtoa oli puolessa vuodessa 8,2 miljoona euroa. Jos yhtiön kuluja ei saa vähentää verotuksessa, jää veroa maksettavaksi 1,6 miljoonaa euroa, kertoo Hietamies.

Miksi riski tuli julki vasta nyt? 

Lappeenrannan kaupunginhallituksen pöytäkirjoista ei löydy mitään mainintaa Kuntakiinteistöt-yhtiötä koskeneesta verottajan ennakkopäätöksestä tai siitä, että kaupunki valitti päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Asia tuli julkisuuteen vasta tämän vuoden maaliskuussa, vaikka riski veroseuraamuksesta oli tiedossa jo kesällä.

Eikö Lappeenrannan Toimitilat (Lato) vienyt tietoa asiasta kaupunginhallitukseen, Laton toimitusjohtaja Mikko Hietamies?

— Valmistelimme tätä asia hyvin tiiviissä yhteisyössä kaupungin omistajaohjauksesta vastaavan (strategia- ja rahoitusjohtaja) Olli Naukkarisen kanssa. Kyllä asia on varmaan tuolloin käsitelty kaupunginhallituksessa.

Laton tämän vuoden talousarviossa veroepäselvyyttä ei mainita osiossa Riskit ja epävarmuustekijät. Miksi? Tämä tieto olisi varmaan kiinnostanut valtuutettujakin.

— On kyllä tuotu esille, että verottajan ennakkoratkaisu on vireillä. Omistajaohjauksella on iso rooli siinä, miten tietoa on viety eteenpäin.

Onko kaupunginhallitus käsitellyt valitusta verottajan ennakkopäätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.)?

— Yleensähän kaupunginhallitus tuollaiset päätökset tekee. Oletan, että kaupunginhallitus on tehnyt tuon valituksen, mutta asia pitää tarkistaa. Joka tapauksessa tässä ei ole tarkoituksellista piilottelua tai salailua.

Miksei uutta organisaatiota koskeva verotusongelma näkynyt kaupunginhallituksen listoilla alusta pitäen, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva?

— Eiköhän se ole listoilla ihan normaalisti ollut, ainakin siellä Latossa. Kyllä tästä ennakkoratkaisusta on kaupunginhallituksessa keskusteltu.

Eikö verottajan kanta ja valitusprosessi olisi pitänyt tuoda riskinä tietoon Laton talousarviossa?

— Se on makuasia. Asialla voi toki spekuloida. Tässä tilanteessa nyt ollaan ja tavoitellaan sitä, ettei tuota 1,6 miljoonaa euroa jouduta maksamaan. |