Eksoten työntekijät suhtautuvat pääosin myönteisesti influenssarokotuksiin — Henkilökunnalle tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että rokotteen sisällöstä ja haittavaikutuksista kaivataan lisää tietoa

Katja Juurikko

Eksoten henkilökunnan rokotekyselyssä kävi ilmi, että rokotuskampanjoita suunniteltaessa on lisättävä tietoa rokotusten sisällöstä, haittavaikutuksista ja turvallisuudesta.
Eksoten henkilökunnan rokotekyselyssä kävi ilmi, että rokotuskampanjoita suunniteltaessa on lisättävä tietoa rokotusten sisällöstä, haittavaikutuksista ja turvallisuudesta.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) henkilökunta suhtautuu myönteisesti influenssarokotukseen. Eksote selvitti henkilöstönsä ajatuksia rokotusasennekyselyllä, joka toteutettiin viime lokakuussa.

Tuloksissa nousi esiin henkilöstön pääsääntöisesti myönteinen asenne influenssarokotuksiin. Vastauksissa näkyivät myös tiedon puute, virheelliset uskomukset sekä huoli influenssarokotteiden turvallisuudesta.

Jokaisessa ammattiryhmässä kaivattiin lisää tietoa rokotteen sisällöstä ja sen haittavaikutuksista. Vastaajien luottamus rokotuspäätöksiä tekeviin viranomaisiin oli vahvaa, samoin luotettiin terveysviranomaisten tiedonlähteisiin rokotusasioissa.

Itsemääräämisoikeus koettiin tärkeäksi, mutta käytännössä tämä ei ajanut potilasturvallisuuden ohi. Epäröintiä rokottautumisen suhteen esiintyi, mutta rokotus siitä huolimatta otettiin.

Kyselyn toteutti opinnäytetyönään Eksotessa työskentelevä työterveyshoitaja Miia Koukku.

Kyselyn tavoitteena oli kuvata niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotuskäyttäytymiseen. Maaliskuussa valmistuneen työn tuloksia on tarkoitus hyödyntää rokotuskampanjoiden suunnittelussa.

Verkkokysely lähetettiin Eksoten koko henkilöstölle eli 5 429:lle ihmiselle ennen influenssarokotuskauden alkua. 1 609 ihmistä vastasi kyselyyn, joten sen vastusprosentiksi tuli 30.

Kysely liittyy keväällä 2018 uudistettuun tartuntatautilakiin, joka velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajia huolehtimaan potilastyössä olevien työntekijöiden rokotussuojasta, johon kuuluu myös vuosittainen kausi-influenssarokote.

Asia aiheutti runsaasti keskustelua potilasturvallisuudesta ja henkilöstön itsemääräämisoikeudesta rokotuksiinsa.