Lappeenrannan ja Imatran johtavilla virkamiehillä oli viime vuonna virkanaisia kovemmat palkat

Eksoten nais- ja miesjohtajilla ei ole merkittäviä tuloeroja, mutta kaupunkien virkamiehet ansaitsevat paremmin kuin virkanaiset.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg tienasi viime vuonna 83 041 euroa.
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg tienasi viime vuonna 83 041 euroa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen oli kuntapuolella Etelä-Karjalan kovapalkkaisin viime vuonna. Itkosen ansiotulot nousivat 171 613 euroon, joista hän maksoi veroja 83 800 eli liki puolet.

Toiselle sijalle kiilasi Imatran kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen 164 099 euron ansiotuloilla, joista veroihin meni 75 257 euroa.
Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen hankki 152 806 euroa eli niukasti enemmän kuin Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, jonka tulot olivat 152 272 euroa. Molemmat maksoivat veroja runsaat 70 000 euroa.

Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula sai viime vuonna ansiotuloja 147 818 euroa.
Kuntapuolen kovimmat tulot keräsi kuitenkin jälleen Ruokolahden kunnanjohtaja Antti Pätilä, joka sai 79 046 euron ansiotulojen lisäksi maa- ja metsätilastaan pääomatuloja 166 979 euroa eli yhteensä 246 026 euroa.

Kärkisijoille ponnisti myös Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen,133 200 euron ansiotuloillaan. Huuskosen hyvät tulot perustuvat siihen, että kunnanjohtajan palkan lisäksi hän nauttii eläkettä aikaisemmasta työstään rajavartiolaitoksessa.

Katso kaikkien kunnanjohtajien tulot täältä.

Lappeenrannan ja Imatran viranhaltijoiden palkoissa eroa sukupuolen mukaan

Etelä-Savon puolelle veronsa maksava Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen sai viime vuonna tuloja yhteensä 128 369 euroa. Kun tuloista 9 497 euroa oli pääomatuloja, verojen määräksi jäi 53 924 euroa.

Eksoten johtajista perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen ansaitsi 102 364 euroa ja sai runsaan tonnin pääomatulot. Kuntoutusjohtaja Markku Huplin tulot olivat viime vuonna yhteensä 118 908 euroa.

Sekä Lappeenrannan että Imatran johtavien viranhaltijoiden palkoissa merkille pantavaa on, että naiset saavat selvästi pienempää palkkaa kuin miehet. Eksotella vastaavaa eroa ei näkynyt.

Fakta: Muita

viranhaltijoita

Yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa 146 526 euroa.
Ammattikorkeakoulun rehtori Anneli Pirttilä 92 183 euroa.

Lappeenranta
Kaupunginsihteeri Juha Willberg 123 451 euroa.
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg 83 041 euroa.
Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen 109 585 euroa.
Viestintäjohtaja ja II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu 79 927 euroa.
Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi 88 664 euroa.
Kaupunginlakimies Eero Immonen 94 390 euroa.

Imatra
Talousjohtaja Kai Roslakka 96 600 euroa,
Hallintojohtaja Kaisa-Mari Heino 76 272 euroa.
Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs 82 371 euroa.

Etelä-Karjalan
kuntapäättäjiä

Lappeenranta
Kaupunginvaltuuston entinen puheenjohtaja Heikki Järvenpää 99 994 euroa.
Nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Ari Torniainen 91 410 euroa.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola 51 958 euroa.

Imatra
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm 39 534 euroa.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen 164 265 euroa.