Kodasta tulee päiväkoti viisivuotiaille Lappeenrannassa — Ensimmäinen luontoryhmä aloittaa Myllymäessä elokuussa

Minna Mänttäri

Luonto tukee lasten hyvinvointia. Kotapäiväkodissa lapset leikkivät luonnossa ympäri vuoden.
Luonto tukee lasten hyvinvointia. Kotapäiväkodissa lapset leikkivät luonnossa ympäri vuoden.

Paikat Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen luontoryhmiin tulevat hakuun keväällä. Lappeenrannan varhaiskasvatus suunnittelee perustavansa luontoryhmiä, jotka toimivat kodassa eri puolilla kaupunkia. Kotaryhmät on tarkoitettu viisivuotiaille lapsille, ja niitä perustetaan enintään kolme tulevana syksynä.

Ensimmäinen kodassa toimiva luontoryhmä on varmistunut ja se perustetaan osaksi Myllymäen päiväkotia. Elokuussa aloittavan ryhmän sijoituspaikaksi suunnitellaan Hiessillassa sijaitsevaa Ukonmäenpuistoa. Kotaryhmään valitaan 14–21 lasta ja siellä tulee työskentelemään 2–3 varhaiskasvatuksen ammattilaista, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Myllymäen päiväkodin johtaja Tiia Kososen mukaan lapset valitaan ryhmään hakemusten ja ryhmään soveltuvuuden perusteella. Luontoryhmään kuuluminen vaatii myös vanhemmilta erityistä sitoutumista esimerkiksi lasten erityisen lämpimän ja toimivan ulkoiluvaatetuksen osalta.

Ryhmän päivärytmiin liittyviä käytäntöjä on jo osittain suunniteltu. Huoltajat tuovat lapset aamuisin sovittuun kellonaikaan kodan läheisyydessä sijaitsevaan päiväkotiin, jossa lapset syövät aamupalan. Mikäli lapsi tuodaan paikalle sovittua myöhemmin, huoltajien tulee viedä lapsi suoraan kodalle aamupalan syöneenä.

— Välipala ja lounas syödään kodassa. Välipalan jälkeen siirrytään lasten kanssa kodalta päiväkodin pihalle, jossa lasten toiminta jatkuu kotiin lähtöön saakka, Kosonen sanoo.

Kotaryhmän toiminnan taustalla vaikuttaa design-suuntautunut pedagogiikka (DOP). Siinä oppimisen lähtökohtana ovat päiväkodin ulkopuolelta löydettävät ilmiöt ja niitä kuvaavat aidot luontokohteet tai kehittämishaasteet.

Kaupungin vs. varhaiskasvatuksen suunnittelijan Anne Kouvo-Suutarin mukaan toiminnassa painotetaan metsää ja kotaa ympäröivää muuta luontoa oppimisympäristönä.

— Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että metsäluonto vaikuttaa positiivisesti lasten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Luonnossa leikkiminen ja liikkuminen vahvistavat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimisedellytyksiä. Luonto antaa tilaa myös luovuudelle ja mielikuvitukselle.

Haku Lappeenrannan varhaiskasvatuksen luontoryhmiin tapahtuu varhaiskasvatuksen kevään haun yhteydessä 24. maaliskuuta mennessä.

Kommentoidut