Lappeenrannan kirjasto-, liikunta- ja museotoimen väeltä loppuu palkanmaksu, orkesterissa ja teatterissa sekä varhaiskasvatuksessa alkavat yt:t

Koronavirus: Yli 20 ilman työtä jäänyttä koulunkäyntiavustajaa voisi sopia Eksoten hommiin.

Mika Strandén

Lappeenrannan kaupunginkirjasto on suljettu maan hallituksen määräyksellä. Kaupunki lopettaa tämän takia henkilökunnalta palkanmaksun.
Lappeenrannan kaupunginkirjasto on suljettu maan hallituksen määräyksellä. Kaupunki lopettaa tämän takia henkilökunnalta palkanmaksun.

Lappeenrannan kaupunki lopettaa palkanmaksun kirjasto- ja liikuntatoimessa sekä museotoimen avoinnapitohenkilöstöltä huhtikuun toinen päivä.

Orkesteria ja teatteria koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat keskiviikkona. Yt-neuvotteluihin valmistaudutaan myös muun muassa varhaiskasvatuksessa, jossa iso osa henkilöstöä on nyt ilman työtä.

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti maanantaina koko kaupunkiorganisaatiota koskevan yt-menettelyn alkamisesta.

– Niin poliittinen kuin virkamieshallintokin katsovat, että ensisijaisesti haetaan korvaavia töitä, tehdään tehtäväjärjestelyjä ja haetaan uusia toimintatapoja, kuvailee tilannetta kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

Koulunkäyntiavustajat ehkä Eksotelle

Ainakin yhdelle työntekijäryhmälle saattaa tarjoutua töitä muualta. Koulutoimessa yli 20:lle koulunkäyntiavustajalle ei tällä hetkellä ole töitä, mutta heistä monella on mahdollisesti Eksoten tarpeisiin sopiva lähihoitajan koulutus.

Jarva toteaa, että säästövapaiden ja lomien käytöllä voi pehmentää ehkä eteen tulevien lomautusten vaikutuksia.

Monia palveluja on suljettu tai yksiköiden toimintaa rajoitettu maan hallituksen julistaman poikkeustilan takia. Jarva toteaa, ettei yt-menettelyyn nyt ryhdytä säästöjen vaan poikkeustilanteen takia.

Kai Skyttä

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo, että jo kevään aikana kaupungin talous heikkenee noin 15 miljoonalla eurolla koronaepidemian vaikutusten takia.
Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo, että jo kevään aikana kaupungin talous heikkenee noin 15 miljoonalla eurolla koronaepidemian vaikutusten takia.

Kaupunki menettää 15 miljoonaa euroa lyhyessä ajassa

Koronavirus vaikuttaa kuitenkin joka tapauksessa erittäin paljon kaupungin ja koko kuntakentän talouteen. Tässä vaiheessa vaikutuksista voi tehdä vain hataria arvioita.

– Jo aika lyhyenä ajanjaksona nyt kevään kuluessa tilanne voi heikentää kaupungin taloutta 15 miljoonalla eurolla. Tuota olemme käyttäneet työlukuna.

Yhden veroprosentin tuotto on 11 – 12 miljoonaa euroa. Jos koronakriisi jatkuu, vaikutukset ovat arvaamattomat.

– Vaikutus voi kertaantua voimmakkaastikin, toteaa Jarva.

Jarva sanoo, että kaupunki on keskittynyt kriisin hoitoon ja koronan leviämisen ehkäisyyn liittyviin toimiin. Vielä on liian aikaista arvioida sitä, miten kriisi vaikuttaa kaupungin investointi- ja muihin suunnitelmiin.

Palkanmaksun loppu perustuu laintulkintaan

Kaupungin linjauksen mukaan korvaavia tehtäviä ei ruveta keksimällä keksimään, vaan tarjolla pitää olla oikeita töitä. — Päivi Savilampi

Palkanmaksun lopettaminen kirjasto- ja liikuntatoimessa sekä museotoimen avoinnapitohenkilöstöltä sai jo jotkut työntekijät epäilemään, että kaupunki toimii laittomasti.

Henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi kiistää laittomuuden. Palkanmaksun lopettaminen huhtikuun toisesta päivästä 13:een päivään perustuu Savilammen mukaan työsopimuslakiin. Maa on poikkeusoloissa, ja maan hallitus on vaatinut muun muassa kirjastot suljettaviksi.

– Työtä ei sulkemisen takia ole eikä tarjolla muita tehtäviä. Nämä poikkeusolosuhteet eivät liity mitenkään työnantajan ratkaisuihin, perustelee Savilampi.

Tällä henkilöstöllä on kuitenkin mahdollisuus pitää saldovapaita, vuosilomia ja säästövapaita tämän ajankohdan jälkeen, jolloin palkatonta aikaa ei välttämättä tule lainkaan.

Savilammen mukaan tilanne muuttuu haasteelliseksi, jos este jatkuu nyt päätettyä pitempään.

Palkanmaksun keskeytys on lomautukseen rinnastuva syy, jolloin on oikeus työttömyyspäivärahaan. Työttömyysturvan omavastuuaika on poistettu vuoden loppuun asti.

Savilampi toteaa, että kaupunki noudattaa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjeistusta.

Heidi Veijalainen

Varhaiskasvatuksessa valmistaudutaan yt-neuvotteluihin, koska isolla osalla työntekijöistä ei ole töitä.
Varhaiskasvatuksessa valmistaudutaan yt-neuvotteluihin, koska isolla osalla työntekijöistä ei ole töitä.

Kaupunginhallitus päättää lomautuksista

Orkesterin ja teatterin työntekijöiden palkanmaksua ei lopeteta sen takia, että kaupunki oli itse päättänyt näiden laitosten sulkemisesta koko kevätkaudeksi. Teatterissa ja orkesterissa alkaa sen sijaan yt-neuvottelut.

Savilampi korostaa, että jos päädytään lomautuksiin, niistä tekee päätöksen kaupunginhallitus. Kuntapuolella lomautuksista pitää ilmoittaa vähintään kuukausi etukäteen.

Savilampi: Sopeutustoimia tulee varmasti

Savilampi toteaa, että tilanne on muuttunut päivä päivältä. Se on ainoastaan varmaa, että korona aiheuttaa sopeutustoimia.

– Kaupungin linjauksen mukaan korvaavia tehtäviä ei ruveta keksimällä keksimään, vaan tarjolla pitää olla oikeita töitä. Kaikille ei pysty järjestämään mukautettuja töitä.

Osa kaupungin toiminnoista on sellaisia, joita ei voi keskeyttää. Osa toiminnoista jatkuu mukautettuna ja osa on jo ajettu alas kokonaan.

Juttuun lisätty 24.3. klo 18:17 saldovapaiden, vuosilomien ja säästövapaiden käyttömahdollisuus.

Tämän takia palkanmaksu loppuu

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan työntekijän ollessa estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, hänellä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, kuitenkin enintään 14 päivältä.

Kaupunki katsoo, että hallituksen päättämä poikkeustila ja vaatimus sulkea tietyt toiminnot on työnantajasta eli kaupungista riippumaton este.