Palvelujen säilyminen ennallaan Lappeenrannassa riippuu kolmesta tekijästä — Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva arvioi kaupungin talouden olevan tasapainossa lähivuosina

Seppo Rautiovaara

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan palvelut säilyvät seuraavat kolme vuotta Lappeenrannassa ennallaan ja laadukkaina, mutta niitä ei ole varaa laajentaa.
Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan mukaan palvelut säilyvät seuraavat kolme vuotta Lappeenrannassa ennallaan ja laadukkaina, mutta niitä ei ole varaa laajentaa.

Lappeenrannan kaupungin talous näyttää tasapainoiselta lähitulevaisuudessa.

Torstaina julkaistusta talousarviosta käy ilmi, että seuraavien kolmen vuoden aikana kaupungin taloudessa ei ole odotettavissa suuria heilahteluja, jos Eksoten tasapainotusohjelma onnistuu, oman toiminnan menot eivät juuri kasva ja valtionosuuksilla saadaan katettua viime vuosina syntynyt vaje suunnitellusti.

Esityksen talousarviosta laatinut kaupunginjohtaja Kimmo Jarva toteaa tiedotteessa, että Eksoten talouden tasapainotusohjelman onnistuminen on kriittistä maakunnan kaikkien kuntien talouden kestävyyden kannalta.

— Menokehitys on saatava pysymään 1,5 prosentin kustannusuralla, sillä kuntien tulot eivät yksinkertaisesti riitä enempään, Jarva sanoo.

Jarvan mukaan kaupungin oman toiminnan osalta menot täytyy pitää tarkasti kurissa.

Hän arvioi menojen kasvavan puolella prosentilla ensi vuonna. Oman toiminnan menojen kasvun on oltava selvästi tulojen kasvua hitaampaa, jotta kasvavat sote-menot voidaan kattaa ja tulorahoitus riittää myös isojen investointien takaisin maksuun, Jarva summaa.

— Kaupungin palvelut säilyvät kuitenkin ennallaan ja laadukkaina, mutta laajentuviin palveluihin ei ole mahdollisuuksia.

Vuosikatetta nostettava

Talousarviossa on huomioitu menossa olevista kouluinvestoinneista johtuva poikkeuksellisen suuri rakennusjakso, mikä kasvattaa lainarahan määrää 115 miljoonalla eurolla vuoden 2022 loppuun mennessä.

Keväällä kaupunginvaltuusto päättää koulu- ja päiväkotiverkosta, ja samalla päivitetään suunniteltujen rakennusinvestointien toteuttaminen, koska tuoreimman väestöennusteen mukaan Lappeenrannan väki alkaa painottua lapsista ja nuorista vanhempiin ikäluokkiin. Lappeenrannan konserniyhteisöjen lainakannan tiedetään kuitenkin jo nyt pienenevän noin 16 miljoonalla eurolla lähivuosina, koska Lappeenrannan Energian jäteveden puhdistamohanke viivästyy.

Rakentamiseen käytetään Lappeenrannassa keskimäärin 46 miljoonaa euroa vuodessa.

Katujen ja yleisten alueiden sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen, maanhankintaan ja muihin investointeihin kuluu 15 miljoonaa euroa vuodessa. Kaupungin noin 20 miljoonan euron vuosikate ei riitä kattamaan investointeja, vaan se on nostettava ensi valtuustokaudella 30 miljoonan euron tasolle, jotta se kattaa investoinneista aiheutuvat poistot ja lainoja voidaan lyhentää.

Kaupunginhallitus aloittaa kaupunginjohtajan talousarvioesityksen käsittelyn ensi maanantaina 18. marraskuuta. Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 9. joulukuuta.

Luetuimmat

Kommentoidut