Tutkimustulokset valmistuivat: Patotien luukun auki pitäminen ei paranna Saimaan Haapaveden laatua, vaan jopa heikensi sitä — Stora Enso päätti sulkea luukun: ”Oli ikävää, ettei tällä ollut haluttuja vaikutuksia”

Kokeilujakson aikana oli tarkoituksena selvittää, onko patoluukun avaamisella vaikutusta Saimaan Haapaveden vedenlaatuun Ruokolahdella. Seurantajakso sisälsi kaikki vuodenajat ja näytteenottokertoja oli yhteensä 12 kappaletta.

Tiina Räikkönen

Kaukopään edustan Patotien patoluukun aukaisemisella pyrittiin lisäämään veden vaihtuvuutta etenkin Kaljaniemenselän alueella, josta luonnollinen veden virtaama on etelään päin kohti Vuoksen suuta.
Kaukopään edustan Patotien patoluukun aukaisemisella pyrittiin lisäämään veden vaihtuvuutta etenkin Kaljaniemenselän alueella, josta luonnollinen veden virtaama on etelään päin kohti Vuoksen suuta.

Stora Enson Imatran tehtaat avasi Kaukopään edustan Patotien luukun toukokuussa 2018 vuoden mittaiseksi kokeilujaksoksi.

Kokeilujakson aikana oli tarkoituksena selvittää, onko patoluukun avaamisella vaikutusta Saimaan Haapaveden vedenlaatuun.

Tutkimustulosten perusteella luukun auki pitäminen ei paranna Haapaveden vedenlaatua, ja luukku on päätetty taas sulkea, Stora Enso tiedottaa.

— Oli ikävää, ettei tällä ollut haluttuja vaikutuksia. Veneluukun aukipitäminen ei parantanut Haapaveden tilaa, vaan heikensi sitä Kaljaniemenselällä. Näin ollen päätimme yhdessä viranomaisten kanssa patoluukun sulkemisesta, Imatran tehtaiden ympäristöpäällikkö Teemu Klemetti kertoo tiedotteessa.

Tutkimus oli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) hyväksymä. Ehdotus luukun avaamiseen tuli lähialueen asukkailta.

Jätevedet kulkeutuvat Patotien pohjoispuolelle

ELY-keskuksen mukaan seurantajakso oli riittävän pitkä. Seurantajakso sisälsi kaikki vuodenajat ja näytteenottokertoja oli yhteensä 12 kappaletta.

Tulokset ilmentävät puhdistettujen jätevesien kulkeutumista Patotien pohjoispuolelle luukun ollessa auki.

— Vaikutus ilmenee koko vesipatsaassa ja jonkinasteisesti kaikissa muuttujissa, selvimmin natriumissa, joka kuvaa hyvin sellutehtaan jätevesien läsnäoloa, kertoo ELY-keskuksen hydrobiologi Antti Haapala.

Haapaveden tila on heikentynyt viime vuosikymmenten aikana humus- ja ravinnepitoisten valumavesien seurauksena.

Kaukopään edustan Patotien patoluukun aukaisemisella pyrittiin lisäämään veden vaihtuvuutta etenkin Kaljaniemen selän alueella, josta luonnollinen veden virtaama on etelään päin kohti Vuoksen suuta.

Patoluukulle asennettiin kokeen ajaksi virtausmittaus, jolla selvitettiin paljonko vettä virtaa luukun kautta ja mihin suuntaan.

Virtauksen suunta vaihteli lyhyessäkin ajassa, kokonaisuudessaan veden virtaamat Haapavedeltä olivat vuoden aikana 78 miljoonaa kuutiota tehtaalle päin ja tehtaalta Haapavedelle päin 35 miljoonaa kuutiota.

Vedenlaatua tutkittiin eri syvyyksillä sekä Patotien etelä- että pohjoispuolella. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus vastasi tutkimuksista.

Virtausmittaukset ja analyysitulokset tukivat toisiaan ja niiden perusteella luukku suljetaan 16. tammikuuta. Luukkua on käytössä jälleen keväällä, kun sitä huolletaan.