Omakotitalon ulkoverhousremontit poikivat Imatralla syytteet työturvallisuusrikoksesta: Kymppiremontit Oy:n toimitusjohtajalle ja viidelle muulle henkilölle vaaditaan sakkorangaistusta

Asbestia sisältäviä mineriittilevyjä purettiin miten sattui. Yhtiö käytti aliurakoitsijoita, joilla ei ole asbestipurkutyölupaa. Syyttäjä vaatii kaikkiaan kuudelle henkilölle sakkoja ja Kymppiremonteille yhteensä 40 000 euron yhteisösakkoja.

Kimmo Seppälä

Syöpää aiheuttavaa asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Asbestipurkutyö on aina luvanvaraista toimintaa, jossa tulee noudattaa huolellisuutta. Arkistokuva.
Syöpää aiheuttavaa asbestia käytettiin rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Asbestipurkutyö on aina luvanvaraista toimintaa, jossa tulee noudattaa huolellisuutta. Arkistokuva.

Rajapatsaalla sijaitsevan kahden omakotitalon ulkoverhousremontit poikivat syytteet työturvallisuusrikoksesta Kymppiremontit Oy:n toimitusjohtajalle, kolmelle työnjohtajalle ja kahdelle aliurakoitsijalle.

Syyttäjän mukaan kummassakin remontissa rikottiin työturvallisuusmääräyksiä joko tahallaan tai huolimattomuudesta.

Kyse oli kummassakin tapauksessa asbestia sisältävän mineriittivuorauksen purkamisesta.

Aliurakoitsijalla ei ollut työhön lupaa

Syyttäjän mukaan Kymppiremontit käytti purkutyöhön aliurakoitsijoita, joilla ei ole työssä vaadittavaa asbestipurkutyölupaa.

Asbestipurusta ei tehty myöskään ennakkoilmoitusta tai työsuunnitelmaa työsuojeluviranomaiselle.

Yhtiö laiminlöi myös työmaan valvonnan, pölynhallinnan, asbestijätteen asianmukaisen käsittelyn ja työmaan puhdistamisen asbestipitoisesta materiaalista. Myöskään työntekijöiden turvallisuudesta ei huolehdittu.

Käytännössä purkutyöt tehtiin miten sattuu.

Syytteen mukaan purkajat tiputtivat mineriittilevyt tikkailta maahan. Levyt rikkoutuivat, jolloin asbestipitoista materiaalia pääsi leviämään piha-alueelle aiheuttaen siten altistusvaaran ainakin työntekijöille, talossa asuville sekä talossa ja sen läheisyydessä muutoin oleville.

Entisiäkin ongelmia pohjalla

Ulkoverhousremontit tehtiin loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017.

Puutteet paljastuivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajan käynneillä. Ensimmäisen tarkastuskäynnin poikiman palautteen perusteella Kymppiremonteilla olisi ollut mahdollisuus korjata puutteet, mutta meno jatkui ennallaan seuraavassa kohteessa.

— Puutteita oli paljon. En usko, että kyse oli tiedonpuutteesta, vaan välinpitämättömyydestä. Tällekin firmalle on jo aiemmin annettu ohjeistusta, sanoo työsuojelun lakimies Anna Tiainen aluehallintovirastosta.

Katja Juurikko

Rakennuttajan velvollisuus on teettää tarvittaessa asbestikartoitus. Tässä tapauksessa vastuu asbestikartoituksesta kuului remontin tilaajalle eli asukkaille. Heitä  ei epäillä rikoksesta.
Rakennuttajan velvollisuus on teettää tarvittaessa asbestikartoitus. Tässä tapauksessa vastuu asbestikartoituksesta kuului remontin tilaajalle eli asukkaille. Heitä ei epäillä rikoksesta.

Hänen mukaansa näyttö on vedenpitävä. Enää on kyse lähinnä siitä, kuka joutuu laiminlyönneistä vastuuseen.

Kaikki syytteet on kiistetty.

Aliurakoitsijat vetoavat olleensa työsuhteen omaisessa suhteessa Kymppiremontteihin, jolla on vaadittava asbestityölupa. Kymppiremontit taas vierittää vastuuta työmaalle. Yrityksen mukaan yhtiön ohjeita ja suunnitelmia ei ole noudatettu, Anna Tiainen kertoo.

Pitkä päivä oikeudessa

Käräjäoikeus pui tapauksia Imatralla torstaina aamusta pitkälle iltaan saakka.

Syyttäjä vaatii Kymppiremonttien toimitusjohtajalle ja kolmelle työnjohtajalle sakkorangaistusta kahdesta työturvallisuusrikoksesta. Kukin on tuomittava syytteen mukaan molemmista rikoksista 20–50 päiväsakkoon.

Lisäksi syyttäjä vaatii Kymppiremonteille yhteisösakkoa, koska yhtiön johto on sallinut rikoksen, tai toissijaisesti koska toiminnassa ei ole noudatettu riittävää varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Molemmista rikoksista on tuomittava syytteen mukaan vähintään 20 000 euron yhteisösakko.

Rangaistusta vaaditaan myös Kymppiremonttien käyttämille aliurakoitsijoille. Syyttäjän mukaan kaksi aliurakoitsijaa tulee tuomita asbestipurkutyörikkomuksesta 10–50 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen.

Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa jutussa 9. huhtikuuta.

Luetuimmat