Työttömien määrä laski Lappeenrannassa helmikuussa — Maakunnan matalin työttömyysaste on Taipalsaarella, korkein Rautjärvellä

Työttömyys väheni kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa ammattiryhmissä.

Pekka Hölkki

Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin helmikuussa eniten puutarhureille ja kasvihuonetyöntekijöille, toimisto- ja laitossiivoojille, kiinteistönhuollon työntekijöille, myyjille ja lähihoitajille.
Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin helmikuussa eniten puutarhureille ja kasvihuonetyöntekijöille, toimisto- ja laitossiivoojille, kiinteistönhuollon työntekijöille, myyjille ja lähihoitajille.

Työttömien määrä laski helmikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta Kaakkois-Suomessa.

Suhteellisesti suotuisinta työttömyyden kehitys oli Etelä-Karjalassa, jossa oli helmikuussa 17,5 prosenttia vähemmän työttömiä kuin vuosi sitten.

Lappeenrannan seudulla vailla työtä oli 895 henkilöä ja Imatran seudulla 452 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot käyvät ilmi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen helmikuisesta työllisyyskatsauksesta, joka julkaistiin tiistaina.

Etelä-Karjalassa työttömien työnhakijoiden määrä laski eniten Lappeenrannassa, jossa heitä oli 772 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Myös Imatralla lasku oli selkeää 363 henkilön verran.

Korkein työttömyysaste eteläkarjalaisittain oli Rautjärvellä, jossa työttömänä oli 14,3 prosenttia asukkaista. Matalin työttömyysaste oli Taipalsaarella 7,2 prosenttia.

Työttömyys väheni

yli 25-vuotiaiden keskuudessa

Työttömien määrä vähentyi muissa paitsi alle 20-vuotiaiden ikäryhmissä koko Kaakkois-Suomen alueella.

Alle 25-vuotiaiden työttömyys väheni 6:lla prosentilla viime vuodesta. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömyys väheni edelleen kaikilla koulutusasteilla. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 19 prosentilla eli 917 henkilöllä. Kaakkois-Suomessa ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on lähes neljännes työttömistä eli noin 3 900 henkilöä.

Työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä, eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmässä, jossa työtä oli löytänyt 532 henkilöä. Vähennys oli suurta myös palvelu- ja myyntityöntekijöillä, heistä töihin pääsi 498 henkilöä.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen laskemassa nopeasti. Pitkäaikaistyöttömiä oli helmikuun lopussa 35 prosenttia eli 2 006 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.

Koko Kaakkois-Suomessa oli helmikuun lopussa 15 958 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 670 henkilöä eli 14,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Koko maassa työttömänä oli 245 840 henkilöä eli 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 11,7 prosenttia.

Työpaikkoja tarjolla

aiempaa vähemmän

Myös työpaikat vähenivät Kaakon seutukunnissa.

Uusia avoimia työpaikkoja oli helmikuussa tarjolla 9 prosenttia eli 312 kappaletta vähemmän kuin vuosi sitten. Lappeenrannassa työpaikkoja oli 12 prosenttia vähemmän ja Imatralla 11 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Helmikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piiriin kuului 7 770 henkilöä eli 1 prosentti vähemmän ihmisiä kuin vuosi sitten. Aktivointiaste oli 32,7 prosenttia.

Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 23 700, mikä on noin 2 800 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli helmikuun lopussa prosentti vähemmän kuin vuosi sitten eli yhteensä 1 673 henkilöä. Työllistetyistä 63 prosenttia oli yksityisen sektorin, 36 prosenttia kuntien ja 1 prosentti valtion töissä.