Lappeenrannan vanha Teletalo puretaan syksyn kuluessa — tilalle nousee pitkään odotettu oikeustalo

Teletaloa pienempi uusi oikeustalo valmistuu vuoden 2020 alkupuolella.

Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy

Oikeustalon sisäänkäynti tulee Pormestarinkadun puolelle.
Oikeustalon sisäänkäynti tulee Pormestarinkadun puolelle.

Lappeenrannan uusi oikeustalo valmistuu näillä näkymin vuoden 2020 helmikuussa. Rakennus tulee keskustan virastokortteliin entisen Teletalon paikalle.

Senaatti-kiinteistöt on hakenut samaan aikaan Teletalon purkulupaa ja uuden oikeustalon rakennuslupaa. Rakennustarkastaja Päivi Salmisen mukaan nopeimmillaan luvista päätetään jo seuraavassa rakennuslupajaoston kokouksessa.

— Lokakuuhun tähdätään, saa nähdä ehtiikö.

Senaatti-kiinteistöjen aluejohtaja Jyrki Reinikainen kertoo, että sisätilojen purkua jo valmistellaan. Uusi kaksikerroksinen rakennus on Teletaloa pienempi.

Arvonlisäveroton kustannusarvio on yhdeksän miljoonaa euroa ja verollinen 11 miljoonaa. — Jyrki Reinikainen

— Arvonlisäveroton kustannusarvio on yhdeksän miljoonaa euroa ja verollinen 11 miljoonaa, selvittää Reinikainen..

Uuteen oikeustaloon tulevat työtilat Etelä-Karjalan käräjäoikeudelle ja Salpausselän syyttäjänviraston Lappeenrannan palvelutoimistolle, eli kaikkiaan noin 50 henkilölle.

Mika Strandén

Teletalon purkaminen alkaa pian, jos lupa siihen heltiää.
Teletalon purkaminen alkaa pian, jos lupa siihen heltiää.

Pitkä evakkotaival viimein päättyy

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on Lappeenrannassa toiminut väistötiloissa sisäilmaongelmien vuoksi jo vuodesta 2008. Ensin oikeus muutti Rakuunamäeltä Teletaloon ja sieltä vuonna 2016 Skinnarilaan.

Käräjäoikeuden ja syyttäjänviraston sijoittaminen samaan rakennukseen hyödyttää molempia virastoja. Myös poliisiaseman läheisyys helpottaa toimintaa, kun siirtyminen poliisitalosta käräjäoikeuteen voidaan järjestää suojatusti poliisipihan kautta.

Kun oikeustalo valmistuu, Etelä-Karjalan käräjäoikeuden Imatran istuntopaikka ja kanslia suljetaan. Imatralla työskentelee yhteensä 15 henkilöä: tuomareita, notaareja, haastemiehiä ja sihteerejä.

Alun perin selvitettiin myös vaihtoehtoa, jossa Teletalo olisi korjattu. Selvityksen mukaan Teletalo olisi vaatinut hyvin raskaan peruskorjauksen.

Oikeustalon rakentamispäätöstä on muhiteltu pitkään, minkä takia myös valmistumisaikataulu on hieman siirtynyt.