Nils Torvalds puhuu ruotsia ja työskentelee Brysselissä, silti Simpeleellä on erityinen paikka hänen muistoissaan

RKP:n presidenttiehdokas pääsi ohjaamaan vaalikeskustelun suuntaa Nato-arvioillaan. Mielipiteet ovat muuttuneet vuosien varrella, mutta kunnioitus tasa-arvoa kohtaan on pysyvää.

Kai Skyttä

Europarlamentaarikko Nils Torvalds kiertää Suomea RKP:n presidenttiehdokkaana. Perjantaina hän tapasi eteläkarjalaisia lappeenrantalaisessa kauppakeskuksessa.

Ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) presidenttiehdokas Nils Torvalds on harrastanut Venäjän historiaa jo monta vuosikymmentä. Hänen mielestään kaikki viittaa siihen, että Venäjä on kulkemassa jälleen kohti kriisiä.

— Jonnekin paine aina purkautuu. Kriisi voi tulla myös heidän omille silmilleen.

Ajatus siitä, että lasten elämän pitää olla parempi kuin vanhempien, ei enää ole itsestäänselvyys.

Epävarmuuden merkit näkyvät myös Yhdysvalloissa. Yleisradion entinen Washingtonin kirjeenvaihtaja ei yllättyisi, vaikka presidentti Donald Trump istuisi virassaan vielä seitsemän vuotta.

Torvaldsin mukaan tämä aiheutuu kansalaisyhteiskunnan rakenteiden murenemisesta. Yhdysvaltain suurten keskusten ulkopuolella kamppaillaan työpaikkojen katoamisen ja yleisen toivottomuuden noidankehässä. Kun näkökulmat kapenevat, Trumpin kaltainen poliitikko voi tuntua vastaukselta rukouksiin.

Yhdysvaltojen kääntyessä sisäänpäin ja Venäjän kehityksen jatkuessa arvaamattomana suomalaisten on turvattava oma asemansa. Torvaldin mielestä tämä onnistuu parhaiten Naton jäsenenä.

Yhteiskunnalliseen

keskusteluun

on ilo osallistua


Nato-kortin lyöminen pöytään jo presidentinvaalikampanjan alkuvaiheessa sotki yleistä käsikirjoitusta. Muille ehdokkaille ei ole ollut mieluisaa joutua ottamaan kantaa arkaan asiaan.

Torvaldia tilanne selvästi hykerryttää. Hänellä ei ole mitään keskustelun johtamista vastaan.

— Presidentinvaalien vaalikeskustelusta on tullut ylivoimaisesti suurin yhteiskunnallinen keskustelu Suomessa. Olen tyytyväinen, kun saan olla siinä mukana ja paaluttaa osaltani tietä tulevaisuuteen.

Vaikka Torvaldsille ennustetaan tällä hetkellä vain parin prosentin kannatusta, hän ei ole tilanteesta huolissaan. Toistaiseksi on mitattu vasta presidentti-instituution luottamusta, ehdokkaiden kannatusluvut alkavat näkyä vasta lähempänä vaalipäivää.

— Olen tosissani mukana loppumetreille asti.

Monta kesää kului

Simpeleen maisemissa


Ruotsia äidinkielenään puhuva kosmopoliitti on uransa varrella muuttanut mielipiteitään niin Natosta kuin kommunismistakin. Ikuisesti kestäväksi arvokseen hän ilmoittaa tasa-arvon.

— On vaarallista, jos ei pysytä enää tasa-arvossa. Ajatus siitä, että lasten elämän pitää olla parempi kuin vanhempien, ei enää ole itsestäänselvyys.

Väestön pakkautuminen etelään ja lounaaseen on Torvaldsista huolestuttavaa. Taantuville alueille jäävien ihmisten syrjäytyminen tulee yhteiskunnalle vuosien saatossa todella kalliiksi.

— Kun yliopistot ovat teollisuuden tukena, voidaan luoda kasvukeskuksia muuallekin Suomeen. Näin on käynyt esimerkiksi Vaasan ja Lappeenrannan seuduilla.

Sisäsuomalainen arkitodellisuus on Torvaldsille tutumpaa kuin moni arvaakaan. Suomi on ollut hänen toisen kotikielensä 35 vuoden ajan, ja yhden hänen lapsensa äiti on kotoisin Rautjärven Simpeleeltä.

— Meillä oli vuosien ajan kesämökki vuokrattuna sillä seudulla.


Tietoja Nils Torvaldsista

72-vuotias, naimisissa, viisi lasta ja kuusi lastenlasta.

Ylioppilas.

Yleisradion toimittaja, eläkkeellä.

Europarlamentaarikko 2012-.

EU:n ympäristö-, kansanterveys- ja elintarvikkeiden turvallisuusvaliokunnan jäsen sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja budjettivaliokunnan varajäsen.

Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän varapuheenjohtaja.

Julkaissut kirjoja Venäjästä, maailmanpolitiikasta, talouskriisistä ja veroista.

Harrastaa historiaa, hiihtämistä ja vaeltamista.