Ely listaa kuusi syytä, miksi Nuijamaantien jätteenkäsittelyhankkeelle ei tule myöntää ympäristölupaa

Kaakkois-Suomen ely listaa tiedotteessaan huolenaiheiksi muun muassa suunnitellun kentän paksuuden, melun, kaavan, meritaimenen, hulevedet ja liikenteen.

Mika Strandén

Hakamu Tradingin hankkima entinen Core Transin halli sijaitsee rajakauppaa palvelevalla alueella Nuijamaalla. Kuva otettu Laplandia maketin pihalta.
Hakamu Tradingin hankkima entinen Core Transin halli sijaitsee rajakauppaa palvelevalla alueella Nuijamaalla. Kuva otettu Laplandia maketin pihalta.

Ympäristöviranomaisen mielestä Nuijamaantien varteen suunnitellulle jätteenkäsittelyhankkeelle ei tule myöntää ympäristölupaa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) tiedottaa, että se vaatii tarkennuksia Hakamu Tradingin ympäristölupahakemukseen.

Elyn mukaan se on aiemmin myöntänyt luvan 1,5 metrin paksuiseen täyttöön. Uudessa ympäristölupahakemuksessa on esitetty paikoin 15-metristä täyttöpaksuutta.

Ely asettaa tiedotteessaan kyseenalaiseksi sen, onko enimmillään 15 metriä paksun kentän rakentamisessa kyseessä rakennusjätteiden hyödyntämisestä vai loppusijoittamisesta. Ely nostaa esille muun muassa sen, että purkukohteita ei ole ennalta tiedossa ja kentän rakentamisen on ilmoitettu kestävän kuusi vuotta. Lupaa on haettu MARA-materiaalille, eli niin sanotuille puhtaille rakennusjätteille.

Mika Strandén

Maanrakennusalueen penkka nousisi suunnitelmassa jopa 15 metriä korkeaksi.
Maanrakennusalueen penkka nousisi suunnitelmassa jopa 15 metriä korkeaksi.

Lisäksi ely nostaa esille sen, että kaavassa alue on varattu kaupallisille palveluille. Alueelle voisi sijoittaa esimerkiksi vähittäiskaupan suuryksikön. Elyn mukaan jätteensijoitusta ei voida katsoa kaavamerkinnässä esitetyksi toiminnaksi, jolloin se olisi yleiskaavan vastaista.

Ely on myös huolissaan Soskuanjoen ja Mustajoen taimenista. Elyn mukaan ainoa Suomen puolella lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta on uhattuna, jos kiintoainesta pääsee Soskuanjokeen suuria määriä. Elyn mukaan vaikutukset voivat olla kohtalokkaat taimenkannalle.

Tämän lisäksi ely esittää huolensa hulevesistä erityisesti rakentamisvaiheessa, kun kiintoainesta huuhtoutuu hulevesien mukana vesistöihin.

Hakamu Trading Nuijamaa-1.jpg

Lisäksi ely on huolissaan melusta, jota syntyy esimerkiksi murskauksesta. Meluhaitat tulisi elyn mukaan ottaa paremmin huomioon ainakin ympäristölupaa myönnettäessä. Lisäksi ely huomauttaa, että jos täyttöpenkka on 15 metriä korkea, täytyy meluseinämien nousta sitäkin korkeammalle. Tämä muuttaisi maisemaa oleellisesti.

Myös liikenteen sujuvuus huolettaa elyä, sillä ympäristöluvan hakija on ilmoittanut, että työpäivinä kuljetetaan 10–15 jätekuormaa. Ely arvioi, että liittymän kautta voi olla vaikea päästä valtatie 13:lle Nuijamaan rajanylityspaikan ruuhkaisina päivinä.

Elyn mukaan jätteenkäsittelyhanke vaatisi asemakaavaa tai vähintään suunnittelutarveratkaisua, jotta maankäyttö ja liikennejärjestelyt saadaan sovitettua yhteen.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta päätti tammikuussa, että ympäristölupaa purku- ja muun jätteen käsittelyalueelle ei pitäisi myöntää. Kaupunki kuitenkin jatkaa neuvotteluja Hakamu Tradingin yrittäjän kanssa, eli suunnitelma voi toteutua ainakin osittain.