Lappeenkatu suosituin paikka uudeksi monitoimijäähallin sijainniksi — Yli 40 prosenttia kaupungin kyselyn noin 1200 vastaajasta haluaisi Lappeenrantaan kansiareenan

Vastaajat arvostivat erityisesti uuden monitoimijäähallin helppoa saavutettavuutta. Kaikki viisi eri vaihtoehtoa säilyvät silti edelleen mukana selvitystyössä.

Kai Skyttä

Lappeenkadun kattaminen ja jäähallin rakentaminen kannen päälle on yksi viidestä sijoitusvaihtoehdosta ohjauryhmän esityksessä. Kaupungin kyselyssä Lappeenkatu nousi suosituimmaksi vaihtoehdoksi.
Lappeenkadun kattaminen ja jäähallin rakentaminen kannen päälle on yksi viidestä sijoitusvaihtoehdosta ohjauryhmän esityksessä. Kaupungin kyselyssä Lappeenkatu nousi suosituimmaksi vaihtoehdoksi.

Lappeenkatu on suosituin vaihtoehto Lappeenrannan monitoimihallin uudeksi sijainniksi. Kaupungin kyselyyn monitoimijäähallin sijainnista vastasi yhteensä 1 166 kaupunkilaista.

40,5 prosenttia vastaajista piti sijaintia Lappeenkadulla parhaana, mutta myös nykyisellä paikalla eli Kisapuistolla on vankka kannattajajoukkonsa. Kisapuiston ruksasi parhaaksi 26,4 prosenttia vastaajista. Prisman lähialueella sijaitsevia Kivenkadun ja Opintien sijaintipaikkoja oli kysytty erillisinä toisistaan, ja yhteenlaskettuna ne ylittävät Armilan suosion. Kivenkatu sai äänistä 10,1 prosenttia, Opintie 9,8 prosenttia ja Armila 13,2 prosenttia.

Samansuuntaiset tulokset saatiin myös Etelä-Saimaan kyselyssä, jossa kysyttiin monitoimijäähallin mieleistä sijaintia. Silloin Etelä-Saimaan lukijoista liki puolet halusi Lappeenrantaan kansiareenan. Kyselyyn vastasi 874 Etelä-Saimaan lukijaa.

Helppo saavuttaa

Perusteluissaan vastaajat arvostivat varsinkin mahdollisuutta kulkea hallille kävellen tai pyörällä. Myös hallin monipuolista käyttöä saavutettavuutta julkisella liikenteellä ja kaupallisten palvelujen yhdistämistä muuhun toimintaan arvostettiin.

— Vastausten perusteella voi ennakoida, että jos halli olisi nykyistä lähempänä ja palvelutarjonta monipuolisempaa, käyttäjämäärä lisääntyisi huomattavasti, toimialajohtaja Pasi Leimi Lappeenrannan kaupungilta sanoo tiedotteessa.

Leimi kertoo, että tuloksia analysoidaan ja arvioidaan tarkemmin sijaintipaikan kokonaisselvityksen yhteydessä.

Lappeenkatu ja Kisapuisto nousivat kärkisijoille paitsi parhaina vaihtoehtoina, myös silloin, kun kysyttiin, mikä on huonoin monitoimijäähallin sijaintipaikka. Kisapuistoa piti huonoimpana 34,4 prosenttia ja Lappeenkatua 32,8 prosenttia vastaajista.

Kaikki edelleen mukana

Leimin mukaan kaikki ohjaus- ja asiantuntijaryhmän esittämät viisi monitoimijäähallin sijaintivaihtoehtoa ovat edelleen mukana selvittelyissä.

— Selvitystyö jatkuu kaikkien vaihtoehtojen tarkemmilla analyyseilla. Selvitettävänä on muun muassa jokaisen vaihtoehdon maa-alueen hinta, liikenneinfran kustannukset ja itse halliin liittyvät kustannukset, Leimi toteaa.

Vasta näiden laskelmien jälkeen voidaan alustavasti arvioida eri vaihtoehtojen kokonaiskustannuksia.

— Lisäksi tutkitaan monitoimijäähallin kaupunkikuvallisia vaikutuksia sekä muun muassa vaikutuksia liikuntapalveluiden järjestämiseen, Leimi kertoo.

Hän toivoo, että arvioita olisi käytettävissä jo maaliskuun lopulla.

Monitoimijäähallille on esitetty viittä eri sijaintipaikkaa. Ne ovat nykyinen Kisapuiston alue, Kivenkadun lähialue kauppakeskus Prisman läheisyydessä, Opintien eli Lappeenrannan kaupungin teknisen varikon lähialue kauppakeskus Prisman läheisyydessä, katettu Lappeenkatu kauppakeskus Gallerian ja Snellmaninkadun välissä sekä Armilan alue.

Luetuimmat