Eksote joutuu maksamaan korvauksia Mikeva-kodin työntekijälle — Pitkä riita päättyi Eksoten tappioon korkeimmassa oikeudessa

| Kun Eksote otti hoivakodin yksityiseltä itselleen vuonna 2014, kyseessä oli KKO:n mukaan liikkeen luovutus, ja työntekijöiden olisi pitänyt saada jatkaa työssään.

Kai Skyttä

Skinnarilan palvelukodin toiminta siirtyi Mikevalta Eksotelle vuoden 2014 ensimmäisenä päivänä. Mikeva-kodin nimi muuttui Pienniemenkadun palvelukodiksi.
Skinnarilan palvelukodin toiminta siirtyi Mikevalta Eksotelle vuoden 2014 ensimmäisenä päivänä. Mikeva-kodin nimi muuttui Pienniemenkadun palvelukodiksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote on hävinnyt korkeimmassa oikeudessa (KKO) riidan koskien liikkeen luovutusta. Eksote oli ottanut yksityisen Mikeva-kodin palvelut itselleen vuonna 2014 ja tuonut palvelukotiin omat työntekijänsä. Muuten toiminta jatkui entisellään. Mikeva oli irtisanonut työntekijänsä.

KKO katsoi, että kun kunta ottaa yksityisen palveluntarjoajan tuottamat palveluasumisen palvelut itselleen, kyseessä on liikkeen luovutus. Tuolloin työntekijöiden pitäisi saada jatkaa työssään.

Korkein oikeus antoi torstaina tuomionsa SuPerin jäsenen työsopimuksen päättämisestä alkaneesta riidasta.

Kyseessä KKO:n ennakkopäätös

KKO perusteli ratkaisua (KKO:2018:65) sillä, että luovutettu palveluasumispalvelujen tuottamista harjoittanut yksikkö on pysynyt samankaltaisena siitä huolimatta, ettei henkilöstöä ole siirretty muutoksen yhteydessä.

— Aikaisemmin on usein ajateltu, että työvoimapainotteisella alalla kyse on liikkeen luovutuksessa vain, jos henkilöstö siirtyy. KKO:n ennakkopäätöksen mukaan kunnan olisi pitänyt ottaa työntekijät itselleen vanhoina työntekijöinä, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola sanoo tiedotteessa.

KKO:n ennakkopäätöksen mukaan kunnan olisi pitänyt ottaa työntekijät itselleen vanhoina työntekijöinä. — Jukka Parkkola

Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät liikkeen luovuttajan palveluksesta luovutuksensaajan palvelukseen ja heidän työsuhteidensa ehdot säilyvät entisinä.

Eksote on näin ollen vastuussa työntekijän työsopimuksen perusteettomasta päättymisestä ja velvollinen suorittamaan tälle ja Työttömyysvakuutusrahastolle korvausta hovioikeuden tuomitsemat määrät.

Kyseessä on KKO:n ennakkopäätös.

KKO kuitenkin määräsi SuPerin jäsenen korvaamaan Mikevan oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja Korkeimmassa oikeudessa, koska korvauskanne oli aiheettomasti kohdistettu myös Mikevaan. Nämä korvaukset ovat yhteensä runsaat 2 800 euroa.

Katja Juurikko

Asukkaat ja toiminta pysyivät ennallan, mutta Eksote toi Pienniemenkadun palvelukodiksi muuttuneeseen entiseen MIkeva-kotiin oman henkilökunnan.
Asukkaat ja toiminta pysyivät ennallan, mutta Eksote toi Pienniemenkadun palvelukodiksi muuttuneeseen entiseen MIkeva-kotiin oman henkilökunnan.

Nykyisen Pienniemenkadun palvelukodin kiinteistö myynnissä

Eksote oli tuomittu hovioikeudessa maksamaan korvauksia 18 irtisanotulle Mikeva-kodin työntekijälle. Tuolloisen arvion mukaan korvaukset olisivat maksaneet Eksotelle noin 200 000 euroa.

Skinnarilassa sijaitsevan entisen Mikeva-kodin nimi on nykyään Pienniemenkadun palvelukoti.

Pienniemenkadun palvelukoti on yksi niistä Lappeenrannan kaupunkikonsernin omistamista sote-kiinteistöistä, jotka saatetaan myydä.

Vastaavasti Eksote on valmistellut palveluasumisen ulkoistamisstrategian, jolloin myytyihin ja yksityisten pyörittämiin palvelukoteihin voisi hakeutua palvelusetelillä.

Fakta: Tästä on kyse

Eksote lakkasi ostamasta vanhusten palvelukotipalveluja Mikeva-yhtiöltä vuoden 2013 lopussa.

Eksote otti yksityisen palvelukodin omaksi toiminnakseen vuoden 2014 alusta ja toi palvelukotiin omat työntekijänsä.

Mikevan vanhat työntekijät irtisanottiin, koska Mikevalla ei ollut heille töitä Lappeenrannassa eikä Eksote halunnut palkata heitä.

Työntekijät riitauttivat työsuhteensa päättymisen. Heidän sekä ammattiliittojen mukaan Eksoten olisi pitänyt jatkaa työsuhteita.

Työntekijöiden asema riippuu siitä, miten Mikevan toiminnan katsotaan siirtyneen Eksotelle. Työntekijöiden asemaa suojaa liikkeen luovutus.

Eksoten mielestä kyse ei kuitenkaan ollut liikkeen luovutuksesta vaan alihankinnan päättymisestä.

Muutoksen taustalla oli Eksoten laitospaikkojen purkaminen. Niistä vapautui työntekijöitä, jotka Eksote siirsi Mikeva-kotiin.