Lappeenranta laventamassa myytävien sote-kiinteistöjen repertuaaria — hyvinvointiasemat ja lisää palvelukoteja olisi kaupan

Eksoten pimennossa tekemät kaavailut on yksi syy, miksi kaupunki haluaa varautua suunniteltua useampien sote-kiinteistöjen myymiseen. ”Vaikuttaa dramaattisemmalta kuin onkaan”, luonnehtii Jari Iskanius esitystä.

Kai Skyttä

Kiinnostaisikohan Sammonlahden hyvinvointiasema ostajia?
Kiinnostaisikohan Sammonlahden hyvinvointiasema ostajia?

Lappeenrannan kaupunki lisää myyntiin tulevien sote-kiinteistöjen määrää. Aiemmin päätettyjen kolmen palvelukodin lisäksi myös muista ikäihmisten palvelukodeista voisi neuvotella. Lisäksi myyntineuvottelujen piiriin tulisivat Joutsenon, Sammonlahden ja Armilan hyvinvointiasemat.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunkikonsernin omistuksessa olevien sote-kohteiden myyntineuvotteluvaltuuksien laventamista ensi maanantaina.

Eksoten yllätys sai kaupungin varmistamaan selustaansa

Yhtenä syynä valtuuksien laajentamiseen on Eksoten tuore päätös sijoittaa Lappeenrannan uusi sote-keskusrakennus keskussairaalan yhteyteen.

Kaupunginhallitus päätti viime maanantaina pyytää Eksotelta lisäselvityksiä suunnitelmista, joita kaupunki epäili viedyn jo kovin pitkälle ilman, että siitä olisi kerrottu jäsenkunnille.

Mika Strandén

Myyntiin ehkä tuleva Armilan hyvinvointiasema toimii samassa rakennuskompleksissa Armilan kunotoutuskeskuksen kanssa.

Koska Eksoten suunnitelmien laajuudesta ja valmiusasteesta ei tässä vaiheessa ole täyttä varmuutta, on kaupungin varauduttava riskeihin ajoissa.

Pyrimme näin turvaaman tietyn reagointimahdollisuuden, jos nopealla aikataululla olisikin kaupungin edun mukaista myydä suunniteltua enemmän tai jos esimerkiksi Eksoten palveluverkko antaisi siihen aihetta. — Jari Iskanius

Koska varmuutta Lappeenrantaan jäävien hyvinvointiasemien määrästäkään ei ole, on perusteltua kartoittaa myös hyvinvointiasemiin kohdistuva kiinnostus.

Hyvinvointiasemien myyntineuvotteluissa ehdoksi asetetaan, että Eksote voi toimia tiloissa niin kauan kuin se tiloja tarvitsee.

Lisäksi kaupunki esityksen mukaan katsoo, että on oltava mahdollisuus neuvotella useamman kuin kolmen ikäihmisten asumispalveluyksikön myynnistä.

Iskanius: Vaikuttaa dramaattisemmalata kuin onkaan

Rahoitusjohtaja Jari Iskanius sanoo, että kaupunginhallitukselle käsittelyyn menevä asia saattaa vaikuttaa dramaattisemmalta kuin se todellisuudessa on. Kaupunki haluaa varautua koko ajan muuttuviin tilanteisiin.

Seppo Rautiovaara

Myös Joutsenon hyvinvointiasema saatetaan myydä.

— Pyrimme näin turvaaman tietyn reagointimahdollisuuden, jos nopealla aikataululla olisikin kaupungin edun mukaista myydä suunniteltua enemmän tai jos esimerkiksi Eksoten palveluverkko antaisi siihen aihetta.

Kaupunginhallitus oli lokakuun alkupuolella päättänyt käynnistää myyntineuvottelut Sammonkodista, Pienniemenkadun palvelukodista sekä Penttiläntien palvelukodista.

Esityksen mukaan myyntineuvottelujen jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös kohteiden mahdollisesta myynnistä tehtäisiin myyntineuvottelujen jälkeen.

Fakta: Lappeenrannalla kymmeniä sote-kiinteistöjä

LAPPEENRANNAN kaupungin taseessa on 20 sote-kiinteistöä. Niiden tase-arvot ovat noin 24 miljoonaa euroa. Näitä ovat muun muassa Penttiläntien palvelukoti, lasten ja nuorten vastaanottokoti Tarulantupa, Armilan terveysasema ja kuntoutuskeskus, Sammonlahden ja Joutsenon hyvinvointiasemat.

LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU -konsernilla on 11 sote-kiinteistöä, muun muassa Lehmuskoti ja Sammonkoti. Kohteiden tasearvo on noin 26 miljoonaa euroa ja lainaa on vastaavasti 24 miljoonaa euroa.

LAPPEENRANNAN YRITYSTILA omistaa toimistotalo Ruorin Kahilanniemessä ja Pohjolankatu 14:n rakennuksen. Ruorin tasearvo on noin 14 miljoonaa euroa ja Pohjolankatu 14:n noin 3,5 miljoonaa euroa.

Lähde: Lappeenrannan kaupunki