Norppien avuksi ryhdytään kasaamaan jälleen apukinoksia — Lumitilanne Saimaalla on pesinnän kannalta heikko

Neljän aiemman talven aikana on valmistunut 800 apukinosta, joihin on syntynyt 190 kuuttia. Kinosten tulisi olla valmiita ennen synnytysjaksoa helmikuun puolivälissä.

Timo Seppäläinen

Kuutit tarvitsevat suojaa petoja ja ihmisten aiheuttamia häiriöitä vastaan.
Kuutit tarvitsevat suojaa petoja ja ihmisten aiheuttamia häiriöitä vastaan.

Metsähallitus, WWF ja vapaaehtoiset alkavat tehdä jälleen apukinoksia saimaannorpan pesinnän turvaksi. Pesäkinosten tulisi olla valmiita ennen helmikuun puolivälin tuntumassa alkavaa synnytysjaksoa.

Lumitilanne Saimaalla on pesien kannalta jälleen heikko, ja järvi on saanut yhteisen jääpeitteen vasta tämän vuoden puolella. Heikon jääpeitteen ja vähäisen lumen vuoksi norppien pesänrakennus ei onnistu. Kinosten kolaaminen alkaa heti kun se on jää- ja lumitilanteen osalta mahdollista.

— Ilman pesän suojaa kuutit ovat alttiita pedoille ja ihmisen aiheuttamalle häiriölle, ja ne ovat vaarassa kuolla jo imetysaikana. Apukinoksia tekemällä on tarkoitus varmistaa, että jokainen poikanen saisi syntyä kestävän pesän suojaan eikä avoimelle jäälle, Metsähallituksen suojelubiologi Miina Auttila sanoo.

Ilman pesän suojaa kuutit ovat alttiita pedoille ja ihmisen aiheuttamalle häiriölle, ja ne ovat vaarassa kuolla jo imetysaikana.

Ei omin päin eikä omaan mökkirantaan

Kyseessä on viides talvi putkeen, kun kinoksia ryhdytään kasaamaan. Neljän aiemman talven aikana vuodesta 2014 lähtien on valmistunut 800 apukinosta, joihin on syntynyt 190 kuuttia. Se on hieman yli 60 prosenttia kokonaissyntyvyydestä.

Metsähallitus muistuttaa, että apukinosten sijaintipaikat on suunniteltu aiempien pesähavaintojen perusteella, eikä kinoksia pidä lähteä kolaamaan omin päin. Saimaannorppaa ei saa houkutella pesimään kesämökkien lähelle, sillä kuutit ovat suuremmassa vaarassa menehtyä kuin luonnontilaisilla rannoilla.

Metsähallitus koordinoi apukinosten tekemistä osana Saimaannorppa-Life –hanketta.