Pien-Saimaan pumppaamojen nettikyselyssä kannatusta Kutilan kanavalla ja lisäpumppaamolle

Helmi Muhonen

Tällä hetkellä veden pumppaamoja on Vehkataipaleella (kuvassa) ja Kivisalmessa. Niillä on saatu onnistuneita tuloksia Pien-Saimaan veden laatuun.
Tällä hetkellä veden pumppaamoja on Vehkataipaleella (kuvassa) ja Kivisalmessa. Niillä on saatu onnistuneita tuloksia Pien-Saimaan veden laatuun.

Pien-Saimaan pumppaamojen jatkosuunnitelmat etenevät. Vaihtoehdoista järjestetty nettikysely päättyy elokuussa.

— Tällä hetkellä alueen asukkaissa Kutilan kanavan rakentaminen saa eniten kannatusta, Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen kertoo.

Kutilan kanavaan lisättäisiin pumppaamo.

Mahdollisia hankkeita ovat myös Kirjamoinsalmen sulkeminen talven ajaksi, jolloin Kivisalmesta pumpattava vesi kulkeutuisi Maavedelle saakka, tai pumppaamon rakentaminen Kopinsalmeen.

Kaikki mahdolliset hankkeet keskittyisivät erityisesti Maaveden laadun kohentamiseen.

Tutkija Matti Vaittisen mukaan Maavedellä on paljon virkityskäyttöä, jota kolmas pumppaamo parantaisi.

Suunnitelma on osa PISARA-hanketta, joka päättyy vuonna 2018.

Helmi Muhonen

Helmi Muhonen