Työpaikka ja luonnonläheisyys houkuttelisi pysymään Lappeenrannassa – Lappeenranta kartoitti kyselyllä, mitä nuoret aikuiset ja lapsiperheet arvostavat asuinpaikassaan

Muuttajat: Kyselystä yritettiin saada eväitä myös syntyvyyden lisäämiseen.

Kai Skyttä

Nuoret aikuiset ja lapsiperheet arvostavat kaupungin luonnonläheisyyttä ja sopivaa kokoa.
Nuoret aikuiset ja lapsiperheet arvostavat kaupungin luonnonläheisyyttä ja sopivaa kokoa.

Työpaikka ja luonnonläheisyys olivat kärjessä, kun Lappeenrannan kaupunki kyseli nuorilta aikuisilta, mikä saisi heidät pysymään Lappeenrannassa.

Myös Saimaa, ihmissuhteet, sukulaiset ja kaupungin sopiva koko olivat vastaajien mielestä tärkeitä kriteereitä asuinpaikan valinnassa.

Vastaajat kertoivat arvostavansa tulevassa asuinkunnassaan eniten elävää ydinkeskustaa sekä asumisen laatua.

Myös hyvä saavutettavuus ja kaupungin sisäisen liikenteen toimivuus ovat melko tärkeitä.

10,3 prosenttia vastaajista katsoi, että Lappeenranta on maamme ehdotonta eliittiä.

Hyvät palvelut ja tuki arjessa kannustaisivat lasten hankintaan

Syntyvyyden edistämiseksi vastaajat toivoivat, että kaupunki tukisi lapsiperheitä arjessa selviytymisessä sekä panostaisi päivähoitoon ja koulutukseen.

Myös vanhempien työuran turvaaminen nähtiin tärkeänä.

Osa vastaajista totesi, että sopivan kumppanin puute estää lapsensaantia. Osa ei halua tai voi saada lapsia.

Osan mielestä lastensaanti ei sovi senhetkiseen taloudelliseen tilanteeseen. Osa ei halua lapsia ilmastonmuutoksen tai muun kriisiytymisen takia.

Vastaajat: Lappeenranta pärjää hyvin vertailussa

82,6 prosenttia vastaajista katsoo, että Lappeenranta pärjää asuinpaikkana keskimääräistä paremmin.

Näistä 10,3 prosenttia arvioi, että Lappeenranta on maamme ehdotonta eliittiä.

Sähköiseen kyselyyn vastasi 186 henkilöä, joista 147 asui Lappeenrannassa. Kysely oli suunnattu ensijaisesti alueen nuorille aikuisille, opiskelijoille ja lapsiperheille.

Lappeenranta aikoo tilata myös muuttoliikeselvityksen sekä kyselyn Lappeenrannasta pois muuttaneille.