Nuijamaan ja Viipurin välisen tien yleissuunnitelma valmistui – Kaksikaistaiseksi suunniteltu tie on mahdollista laajentaa nelikaistaiseksi myöhemmin

Suunnitelman mukaan 19 kilometrin tieosuus kulkee Nuijamaan vastaiselta Brusnitshnojen rajanylityspaikalta Viipuriin Saimaan kanavan huoltotien länsipuolella. Kaikki yleinen liikenne siirtyy 1960-luvulla rakennetulta huoltotieltä uudelle tielle.

Päivi Virta-Salo

Uusi tie on suunniteltu Saimaan kanavan huoltotien länsipuolelle. 
Uusi tie on suunniteltu Saimaan kanavan huoltotien länsipuolelle. 

Nuijamaan ja Viipurin välille suunnitellun tien yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman mukaan 19 kilometrin tieosuus kulkee Nuijamaan vastaiselta Brusnitshnojen rajanylityspaikalta Viipuriin Saimaan kanavan huoltotien länsipuolella. Kaikki yleinen liikenne siirtyy 1960-luvulla rakennetulta huoltotieltä uudelle tielle.

Johtaja Jyrki Karhula Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus) sanoo, että uuden tien on suunniteltu kulkevan 0,5–2 kilometrin päässä nykyisestä tiestä. Tien mitoitusnopeus on 120 kilometriä tunnissa.

— Se ei tarkoita nopeusrajoitusta, mutta tie on suunniteltu niin, että se olisi sillä nopeudella miellyttävästi ajettavissa. Venäjällä paljon käytetty nopeusrajoitus on 90km/h, mutta tämän tien nopeusrajoitusta he eivät ole päättäneet. Se on jouheva valtatie.

Uusi tie on kaksikaistainen, mutta suunnitelmien mukaan se on helposti muutettavissa nelikaistaiseksi, jos liikennemäärät kasvaisivat.

— Tässä vaiheessa sellaiselle ei ole tarvetta, mutta tie on linjattu niin, että muuttaminen on helppoa.

Uusi tie kulkee Saimaan kanavan vuokra-alueen ulkopuolella ja yhtyy Viipurin kehätiehen.

Mika Strandén

Nykyisin Nuijamaalta Viipuriin ajetaan kapeaa ja vaarallisena pidettyä Saimaan kanavan huoltotietä. Arkistokuva.
Nykyisin Nuijamaalta Viipuriin ajetaan kapeaa ja vaarallisena pidettyä Saimaan kanavan huoltotietä. Arkistokuva.

Seuraavaksi tiehankkeessa on vuorossa toteuttamissuunnitelman laatiminen. Tiehankkeen yleissuunnitelman rahoitus tuli Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden rahastosta. Jatkoa varten kansainvälistä rahaa ei Karhulan tietojen mukaan ole käytössä, vaan hanke on venäläisten rahoituksen varassa.

— Tästä eteenpäin se on normaali venäläinen tiehanke.

Hän on kuitenkin toiveikas hankkeen etenemisestä.

— Ei Venäjälläkään panna suunnittelua käyntiin vain sitä varten, että suunnitelma laitetaan hyllylle. Lähtökohtaisesti ensimmäistä vaihetta seuraa toinen vaihe.

Luoteis-Venäjällä on käynnissä paljon tiehankkeita, joista suurimpana Pietarin ja Viipurin välisen moottoritien rakentaminen.

— Selvästi on aika hyvin suunnitelmia ja rahoitusta tiehankkeisiin. Enteileekö tämä sitä, että tapahtuu paljon jatkossakin, sitä ei voi tietää.

Karhula arvioi, että tien toteuttamissuunnitelman laatiminen voisi alkaa ensi vuoden alussa. Hän sanoo, että Suomessa vastaavan hankkeen suunnittelu veisi arviolta noin vuoden ja hallinnollinen käsittely ja mahdollisten valitusten käsittely toisen vuoden.

— Näkemykseni mukaan, jos tämä olisi Suomessa, noin kaksi vuotta tästä eteenpäin olisi mahdollista aloittaa rakentaminen.

Itse tien rakentamisen Karhula arvioi vievän noin puolitoista vuotta.

— Jos kaikki menee hyvin, neljän vuoden päästä voisi tie olla valmis.