Sahojen lakkoa seuraa työsulku — Monen yksikön tuotanto seisoo joulukuussa Etelä-Karjalassa

Metsäteollisuus ry syyttää Teollisuusliittoa neuvotteluhaluttomuudesta. Lakko kestää kolme ja työsulku kuusi päivää.

Mika Strandén

12. joulukuuta alkava työsulku uhkaa hiljentää sahayksiköitä myös Etelä-Karjalassa.
12. joulukuuta alkava työsulku uhkaa hiljentää sahayksiköitä myös Etelä-Karjalassa.

Sahojen ja vaneritehtaiden tuotantoon on tulossa pitkä katkos joulukuussa. Metsäteollisuus ry aikoo ottaa käyttöön kuuden päivän mittaisen työsulun Teollisuusliiton julistaman kolmipäiväisen lakon jatkoksi.

Mekaanisen metsäteollisuuden lakon on määrä alkaa 9. joulukuuta. Työsulku alkaisi 12. joulukuuta ja päättyisi 18. joulukuuta.

Työsulku on määrä toteuttaa Metsä Groupin, Pölkyn, Stora Enson, UPM:n ja Versowoodin tuotantolaitoksilla eri puolilla maata. Mukana on yhteensä 32 sahaa sekä vaneri-, viilu- ja liimapuutehdasta. Ne tuottavat määrällisesti arvioiden noin puolet koko toimialan 3,2 miljardin euron vuosituotannosta.

Työsulun aikana Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä ei päästetä työpaikoilleen sahoille ja vaneritehtaille. Samalla heidän palkanmaksunsa lopetetaan. Työsulku koskee niitä Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten toimipaikkoja, joihin Teollisuusliitto aikoo kohdistaa lakkonsa.

Näkemykset kaukana toisistaan

Metsäteollisuus ry haluaa kiirehtiä työsulun avulla Teollisuusliittoa takaisin neuvottelupöytään. Neuvottelut mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksesta katkesivat viime sunnuntaina jo ennen sopimuskauden päättymistä.

Työnantajapuoli haluaisi parantaa tuotantolaitostensa kilpailukykyä nostamalla tehtaiden käyntiastetta ja lisäämällä vaihtoehtoja lomien sijoitteluun. Työntekijäpuoli vastustaa työaikoja koskevia heikennyksiä, niin sanottujen kiky-tuntien tekemistä sekä jäsenmaksuperinnän lopettamista palkanmaksun yhteydessä.

Metsäteollisuus ry toteaa tiedotteessaan, että Teollisuusliitto on toistuvasti vaikeuttanut yhteistyötä poliittisilla lakoilla. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto on pysähtynyt kahden viime vuoden aikana kaikkiaan viideksi vuorokaudeksi. Metsäteollisuus ry:n mukaan ala on kärsinyt niiden takia arviolta kymmenien miljoonien eurojen taloudelliset menetykset.

Työsulun piirissä olevat tuotantolaitokset Etelä-Karjalassa

Efora Oy Stora Enso Honkalahden saha.

Metsä Fibre Oy Lappeenranta.

Stora Enso Wood Products Honkalahden saha.

UPM-Kymmene Oyj Kaukaan saha.

Kommentoidut