Etelä-Karjalan keskussairaalassa aletaan estää uudella tavalla lääkeaineiden valumista viemäriverkostoon

Käytettävää tekniikkaa on kehitetty Lappeenrannan-Lahden teknisellä yliopistolla. Eksoten keskussairaala on ensimmäinen menetelmää käyttävä laitos.

Kai Skyttä

Eksoten keskussairaala on ensimmäinen laitos, joka käyttää hapettimiin perustuvaa vesienpuhdistusjärjestelmää käytännössä.
Eksoten keskussairaala on ensimmäinen laitos, joka käyttää hapettimiin perustuvaa vesienpuhdistusjärjestelmää käytännössä.

Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) ovat myöntäneet Flowroxille yhteensä yli 65 000 euron rahoituksen Etelä-Karjalan keskussairaalalle rakennettaan uuteen järjestelmään, jonka tarkoituksena on hajottaa lääkeaineita jätevesistä.

Uusi plasmahapetusjärjestelmä hajottaa keskussairaalan viemärivesistä lääkeainejäämiä, ennen kuin jätevedet sekoittuvat kunnalliseen viemäriverkostoon.

Tekniikkaa on kehitetty aiemmin myös Lappeenrannan–Lahden teknillisellä yliopistolla (LUT).

Järjestelmä saadaan keskussairaalalla käyttöön tulevana syksynä.

Vesistöihin päässeet lääkeaineet heikentävät antibioottien vaikutusta

Lääkejäämien ja niiden johdannaisten on tutkittu aiheuttavan monenlaista haittaa ympäristölle.

– Suorimpia ovat vaikutukset vesieliöille. Esimerkiksi hormonien ja ehkäisylääkkeiden valuttua vesistöihin, vesieliöt, kuten kalat alkavat käyttäytyä eri tavalla, ja se häiritsee niiden lisääntymistä ja olemassaoloa yleensäkin, Flowroxin ympäristöteknologisten ratkaisujen johtaja Petri Ajo kertoo.

Yksi merkittävimmistä vaaroista lääkeaineiden ja erityisesti antibioottien päätymisessä vesistöihin on bakteeriresistenssin vahvistuminen.

– Se taas auttaa superbakteerien kehittymistä ja sitä kautta heikentää antibioottien vaikutusta. Ja kuten tiedetään, uusia antibiootteja on hirveän vaikeaa ja kallista kehittää.

Anssi Kemppinen

Yksi merkittävimmistä vaaroista lääkeaineiden ja erityisesti antibioottien päätymisessä vesistöihin on bakteeriresistenssin vahvistuminen.
Yksi merkittävimmistä vaaroista lääkeaineiden ja erityisesti antibioottien päätymisessä vesistöihin on bakteeriresistenssin vahvistuminen.

Järjestelmä hyödyntää sähköpurkauksia

Flowroxin keskussairaalalle rakentama järjestelmä hyödyntää plasmaa, eli sähköpurkauksia, joilla muodostetaan ilmasta ja käsiteltävästä vedestä epävakaita kemiallisia yhdisteitä, eli hapettimia. Hapettimet taas reagoivat vedessä olevien kemikaalien kanssa, ja pilkkoo ne osiin.

Plasmahapettaminen tarjoaa Ajon mukaan muita samankaltaisia vedenpuhdistustekniikoita ympäristöystävällisemmän ja energiatehokkaamman ratkaisun. Ajo kertoo, että järjestelmä hyödyntää globaalistikin tarkasteltuna täysin uudenlaista tekniikkaa.

– Lanseerasimme tämän järjestelmän teolliseen mittakaavaan viime syksynä. Voisi sanoa, että olemme tässä pioneereja.

Vaikka järjestelmän kaupallistaminen on Ajon mukaan koko ajan käynnissä, Etelä-Karjalan keskussairaala on ensimmäinen, joka hyödyntää tekniikkaa käytännössä. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana, mutta loppuvuodesta järjestelmän käytön mahdollista jatkoa arvioidaan keskussairaalalla uudelleen.

– Tavoite on, että se jää pysyvästi käyttöön keskussairaalalle, Ajo sanoo.

Luetuimmat