Imatra aloittaa sopeutustoimet, jotka voivat johtaa myös irtisanomisiin: Vaarassa on jopa 40 vakituista palvelussuhdetta

Talouden tasapainotustarve on 5,2 miljoonaa euroa. Toimintojen sopeutuksilla, mukaan lukien henkilöstörakenteen muutoksilla, tulee saavuttaa vähintään 1,6 miljoonan euron säästöt.

Matti Veijalainen

Imatran kaupunki aloittaa laajat säästötoimet.
Imatran kaupunki aloittaa laajat säästötoimet.

Imatran kaupunki aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 40 henkilön irtisanomiseen.

Syynä on kaupungin talouden tasapainotustarve.

Tänä vuonna alijäämää uhkaa kertyä peräti 5,7 miljoonaa euroa, ja myös ensi vuoden talousarviosta näyttää tulevan lähes saman verran alijäämäinen. Syynä ovat muun muassa Eksoten odotettua enemmän nousseet kustannukset, kertoo kaupunginjohtaja Kai Roslakka.

Talouden tasapainotustarve on kaikkiaan 5,2 miljoonaa euroa. Yhdellä kertaa näin isoa säästöä ei edes yritetä tavoitella. Talousarviovuodelle 2020 tavoitteena on vähintään 1,6 miljoonan euron säästöt, Roslakka kertoo.

Kaupunginhallitus päätti asiasta tiistaina ensi vuoden talousarvion ensimmäisen lukemisen yhteydessä.

Kaupungin talouden tasapainotuksen edellyttämät sopeutustoimenpiteet ja  palvelurakenteen kokonaisvaltainen uudistaminen käynnistetään välittömästi, samoin kuin koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

— Tässä taloustilanteessa meidän on otettava kaikki keinot käyttöön, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen sanoo kaupungin tiedotteessa.

Verotus todennäköisesti kiristyy

Henkilöstöä koskevat sopeutustoimet voivat sisältää osa-aikaistuksia, lomautuksia, irtisanomisia ja muita palvelussuhteen muutoksia siten, että sopeutustoimet voivat johtaa enintään 40 henkilön vakituisen palvelussuhteen päättymiseen.

Myös veroprosenttia tullaan tarkastelemaan. Tällä hetkellä kunnallisveroprosentti on 20.

—Hyvin todennäköisenä pidän, että veroprosentti nousee, Kai Roslakka sanoo.

Vaikutus lähipalveluihin avoinna

Roslakka ei osaa vielä sanoa, mitä säästöt merkitsevät kuntalaisten lähipalveluille.

— Sitä selvitellään. Olemme tämän vuoden talousarvion alijäämän takia  käynnistäneet jo aiemmin korityöskentelyä. Toimintojen organisointitapoja haetaan niiden kautta, Roslakka mainitsee.

Kaupunginhallitus edellyttää myös konsernitasoisen kokonaistarkastelun käynnistämistä.

Kaupunginhallitus odottaa konserniyhtiöiden omalta osaltaan toteuttavan konsernitasoiseen tarkasteluun perustuvat sopeutustoimet. Tämä pitää sisällään kaupunkikonsernin eri kiinteistöjen kehittämisohjelman päivityksen, joka tulee saattaa kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi 7.10.2019 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitukselle tulee valmistella esitys elinkeinopoliittisista investoinneista ja elinvoimapanostuksista sekä niiden vaikuttavuuden seurannasta. Esimerkkeinä mainitaan Ukonniemen kehittäminen ja  rantarakentamisen mahdollisuudet.

Helminen: Vaihtoehtoa ei ole

Anna Helmisen mukaan vaihtoehtoa sopeutustoimille ei ole.

—Nämä ratkaisut eivät tule olemaan helppoja, mutta kaupunginhallitus on varma, että toimenpiteet ovat nyt välttämättömiä, Helminen toteaa kaupungin tiedotteessa.

Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino korostaa puolestaan erityisesti kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamista tukevien toimenpiteiden välttämättömyyttä.