Etelä-Karjalan talous kasvaa — taustalla metsäteollisuuden vahva veto

Kai Skyttä

Metsäteollisuuden merkitys Etelä-Karjalan talouskasvulle on edelleen vahva.
Metsäteollisuuden merkitys Etelä-Karjalan talouskasvulle on edelleen vahva.

Etelä-Karjalan alueellinen arvonlisäys vuonna 2017 oli suurinta koko maassa.

Näin kertoo Tilastokeskuksen tuore tieto aluetilinpidosta vuosilta 2000-2017. Maakunnista parhaiten pärjäsivät Etelä-Karjalan ohella Kymenlaakso ja Keski-Pohjanmaa.

Tilastokeskuksen laskelmissa on käytetty heinäkuun 2018 kansantalouden tilinpidon lukuja. Vuoden 2017 osalta tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat tulevissa julkistuksissa.

Maakuntien kärkikolmikon kasvun taustalla on jalostustoimialojen kasvu eli Etelä-Karjalan osalta erityisesti metsäteollisuus. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa myös palvelutoimialat kasvoivat verrattain hyvin.

Heikoiten arvonlisäys kehittyi vuonna 2017 Pohjois-Karjalassa, Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla.

Työllisyyskehitys oli niin maakunnissa kuin koko maassa tuotannon kehitystä hitaampaa. Työllisten määrä kasvoi lähes jokaisessa maakunnassa, voimakkainta kasvu oli Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Työllisyyskehitys oli negatiivista vain Etelä-Savossa ja Kanta-Hämeessä.