Kino-Aulan purku näyttää varmalta — Nuijamiehen kohtaloa määrittävät kaavaluonnokset valmistuvat tammikuussa

Nuijamies säästyisi toisessa kaavaluonnoksessa, Kino-Aula ei kummassakaan.

Niina Villman

Nuijamiehen kohtaloa määrittävät kaavaluonnokset valmistuvat tammikuussa. Arkistokuva.
Nuijamiehen kohtaloa määrittävät kaavaluonnokset valmistuvat tammikuussa. Arkistokuva.

Lappeenrannan keskustan Pormestarinkorttelin kaavaluonnoksia on odotettu nähtäville syksyn aikana. Alkujaan luonnosten piti olla valmiina elo–syyskuussa, mutta nyt kaava-asian eteneminen näyttäisi venyvän ensi vuoden puolelle.

Miksi kaavaluonnosten tekeminen on viivästynyt, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä?
— Tämä on vaativa kohde. Olemme teettäneet tarvittavia selvityksiä ja kiinteistönomistajien kanssa käydään neuvotteluita. Tähän samaan kaava-alueeseen kuuluvat Osuuspankin kiinteistön viereiset tontit, koska siellä eivät asemakaavat ole ajan tasalla. Kaikki tämä vaatii aikaa. Lisäksi olemme tutkineet eri vaihtoehtoja ja laatineet kaavan nähtävilläoloon liittyviä asiakirjoja kuten kaavaselostusta.

Koska kaavaluonnokset tulevat nähtäville?

— Tammikuun aikana. Pohdimme, olisiko ne laitettu nähtäville ennen joulua, mutta joulunaika ei ole hyvä aika pitää niitä nähtävillä, kun on odotettavissa vilkasta keskustelua asiasta. Sitten on asukastilaisuus, josta tiedotetaan heti, kun päivät saadaan lyötyä lukkoon. Nähtäville on tulossa kaksi vaihtoehtoa, mutta olemme tutkineet huomattavasti useampia vaihtoehtoja.

Minkälaisia kaavaluonnosvaihtoehdot ovat?

— Kaikki vaihtoehdot on pyritty tutkimaan, että joko suojeltaisiin kaikki tai purettaisiin kaikki tai jotain siltä väliltä. Mutta olemme valinneet eteenpäin vietäväksi kaksi välivaihtoehtoa. Nuijamiestä on tutkittu suojeltavana rakennuksena ja lisäksi on tutkittu lisärakentamista. Lähtökohtana on se, että toinen vaihtoehto on suojelupainotteinen, toinen uudisrakentamispainotteinen.

Vaihtoehtojen pitää olla realistisesti toteutettavissa.

Onko molemmissa vaihtoehdoissa jotain suojelua?

— Ei. Haluamme erilaiset vaihtoehdot keskusteluun. Lähtökohtana on ollut, että toisessa vaihtoehdossa Nuijamies säilyisi, toisessa purettaisiin kaikki.

Eli Kino-Aulaa ei oltaisi säästämässä kummassakaan vaihtoehdossa?

— Tällainen linjaus on tehty nyt. Toki sitten kun luonnokset ovat nähtävillä, saamme viranomaislausunnot ja mielipiteitä asukkailta ja osallisilta. Sen jälkeen niitä arvioidaan ja katsotaan, mitä etenemismahdollisuuksia ratkaisuilla on.

— Vaihtoehtojen pitää olla realistisesti toteutettavissa. Suojelurakennukselle pitää olla käyttöä ja myös taloidellisia mahdollisuuksia toteuttaa, eli pitää pystyä kunnostamaan ja pitämään yllä rakennusta.

Miten kaavoitus etenee, kun luonnokset on saatu nähtäville?

— Saadun palautteen ja lausuntojen perusteella valitaan, millä kaavaehdotuksella lähdetään lautakuntaan ja hallitukseen. Sitten kaava tulee toisen kerran vielä nähtäville ja menee vasta sitten valtuuston hyväksyttäväksi.

— Jos ajattelee kaavan aikataulua, suurin työmäärä on kaavan valmistelu- ja luonnosvaiheessa. Se helpottuu sitten ehdotusvaiheessa, koska kaava-aineistot ovat niin pitkälle laadittuja. Ne vain päivitetään. Niitä ei tarvitse yleensä laittaa kokonaan uusiksi, vaikka suunnitelmaan ja kaavakarttaan tulisikin muutoksia. Selostuspuoli on jo kunnossa.