”Syksy on pitkä ja raskas” — Lappeenrannan rehtorit sanovat varovaisesti kyllä koulujen kesäloman siirtämisestä kaksi viikkoa myöhemmäksi

Kansalaisaloite peruskoulujen ja lukioiden kesäloman siirtämisestä kahdella viikolla kohti juhannusta on kerännyt vasta vähän allekirjoituksia.

Anniina Meuronen

Lappeenrannan seudun rehtorit ovat varovaisen kiinnostuneita ehdotuksesta, että koulujen kesäloman alkamista siirrettäisiin kahdella viikolla kohti juhannusta. Yleinen kokemus on, että lomakelit ovat parempia elokuussa ja samalla pitkä syyslukukausi muuttuisi hieman kevyemmäksi.
Lappeenrannan seudun rehtorit ovat varovaisen kiinnostuneita ehdotuksesta, että koulujen kesäloman alkamista siirrettäisiin kahdella viikolla kohti juhannusta. Yleinen kokemus on, että lomakelit ovat parempia elokuussa ja samalla pitkä syyslukukausi muuttuisi hieman kevyemmäksi.

Lappeenrannan koulujen rehtoreista vain yksi ei kannata koulujen loma-ajan muutosta. Muut rehtorit eivät ole muodostaneet selkeää mielipidettä tai ovat varovaisen kiinnostuneita kesäloman siirtämisestä kahdella viikolla eteenpäin.

— Minä kannatan työajan muutosta niin, että koulu loppuisi juhannuksen tienoilla ja jatkuisi syyskuussa. Elokuu on parempi lomakuukausi enkä muutenkaan ymmärrä, miksi Suomen pitää kulkea eri linjassa muiden Euroopan maiden kanssa, sanoo Kesämäen koulun rehtori Petri Huovila.

Etelä-Saimaa kysyi asiaa osalta Lappeenrannan seudun peruskoulujen ja lukioiden rehtoreilta.

Helsingin Sanomat uutisoi sunnunantaina, että ruotsinkielisten rehtorien yhdistys ehdottaa, että kesälomien alkua pitäisi siirtää kahdella viikolla eteenpäin peruskouluissa ja lukioissa. Södrä Finlands svenska rektorsförening ry:n hallitus on tehnyt asiasta myös kansalaisaloitteen.

Elokuussa parempi sää

Rehtoriyhdistys perustelee kesäloman siirtämistä muun muassa sillä, että elokuussa sää on otollisempi lomailuun. Lisäksi koulujen työaika vastaisi tällöin paremmin muiden pohjoismaiden ja Euroopan koulujen työaikoja.

Kaukaan koulun rehtori Hanna-Maria Toivanen on varovaisesti työaikojen siirtämisen kannalla.

— Mielestäni ajatus on kannatettava, sillä kesälomakelit ovat yleisesti ottaen elokuussa parempia.

Kaikki rehtorit eivät kuitenkaan ole samaa mieltä. Ylämaan koulun rehtori Liisa Tirkkonen ei ole muutosehdotuksen kannalta.

— Oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että valon määrä on kesäkuussa korkeimmillaan ja silloin kannattaa olla jo lomalla. Elokuussa on monesti lämpimämpää, mutta ei se mielestäni korvaa tilannetta, Tirkkonen sanoo.

Syyslukukausi raskas

Ehdotusta loma-ajan siirtämisestä perustellaan muun muassa sillä, että syyslukukausi on raskas, koska siihen ei kuulu juurikaan lomia. Tämä onkin lähes ainoa näkemys, josta Lappeenrannan seudun rehtorit ovat suhteellisen yksimielisiä.

— Kesäloman alkamisajankohdan siirtäminen ei ole noussut puheenaiheeksi henkilökunnan tai opiskelijoiden keskuudessa. On kuitenkin totta, että syyslukukausi on pitkä ja raskas, koska arkipyhiä ei juuri ole. Siltä kannalta lukukauden myöhäisempi aloitus voisi olla paikallaan, sanoo Itä-Suomen koulun Lappeenrannan yksikön rehtori Terhi Merensky.

Lappeenrannan lyseon lukion rehtori Mika Luukkonen arvelee, että jos lukion kesäloma alkaisi kaksi viikkoa myöhemmin, se voisi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten ja jatko-opintoihin hakeutumisen käytännön asioiden järjestämisen kannalta.

— Jos nämä asiat pystytään ratkaisemaan, niin ehdotos on ihan järkevä. Nykyiset työajat ovat lähinnä vain traditio. Pitkä syyslukukausi on nyt opettajille ja opiskelijoille hyvin raskas.

Kansalaisaloite koulutyön päättämisajankohdan siirtämisestä peruskoulussa ja lukiossa löytyy täältä. Maanantai-iltapäivään mennessä sen oli allekirjoittanut noin 5 200 henkilöä. Jotta eduskunta ottaisi lakialoitteen käsiteltäväksi, sen pitäisi kerätä 50 000 allekirjoitusta. Aikaa nimien keräämiseen on toukokuun loppupuolelle saakka.