Skinnarilan korkeakoulukampukselle voi nousta jopa 15-kerroksinen tornitalo

Skinnarilan hovin ja opiskelija-asuntosäätiön saunan tontit saavat lisää rakennusoikeutta.

Päivi Virta-Salo

Skinnarilan korkeakoulukampukselle voi nousta jopa 15-kerroksinen tornitalo

Skinnarilan kampuksen elinvoiman lisääminen asumista ja yritystoimintaa kaavoittamalla on myötätuulessa. Lausunnot kampuksen käyttöä väljentävästä asemakaavaluonnoksesta ovat olleet myötämielisiä, ja kaavaehdotus on valmis.

Kaava sallii esimerkiksi asunnot, palvelut ja toimistot sekä nykyisissä rakennuksissa että uudisrakennuksissa niiden lomassa ja ympärillä. Asumista ja liiketiloja voi olla enintään viidennes rakennusoikeudesta.

Kampuksen rakennusmassa voi kasvaa noin puolitoistakertaiseksi. Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä sanoo, että rakennusoikeutta ei ole kuitenkaan lisätty, vaan sitä on entuudestaankin paljon ja osin käyttämättä.

Maamerkin voi rakentaa, jos siihen halukkuutta löytyy. — Maarit Pimiä

Kaava ei määrää rakennusten paikkoja tai määrää

Väljäksi laadittu kaava ei ota tarkasti kantaa uusien rakennusten määrään ja sijoitteluun. Se kuitenkin mahdollistaa yliopiston eteläpuolelle 15-kerroksiset talot.

— Näimme, että alue kestää kaupunkikuvallisesti myös korkeamman rakennuksen. Maamerkin voi rakentaa, jos siihen halukkuutta löytyy. Kaava on mahdollistaja erilaisille ajatuksille ja toteutuksille, Pimiä sanoo.

Uudistuksen kohteena on 1970-luvulta alkaen rakentunut korkeakoulukampus ja sitä ympäröivä alue, yhteensä 23 hehtaaria. Alue on pääosin rakennettua, mutta sisältää myös metsää ja vesistöä. Maan omistavat Suomen yliopistokiinteistöt, Senaatti-kiinteistöt, Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö ja kaupunki.

Skinnarilan hovin pihapiiriin saa rakentaa

Pekka Hölkki

Skinnarilan hovi on saamassa uusia naapureita. Kuva on arkistosta.
Skinnarilan hovi on saamassa uusia naapureita. Kuva on arkistosta.

Kaava rajaa Skinnarilan hovin omaksi tontikseen. Hovin päärakennus sekä tilanhoitajan tupa on suojeltu, mutta saanevat uusia naapureita. Kaava myöntää tontille uutta rakennusoikeutta kahdelle yksikerroksiselle rakennukselle, enimmillään 250 neliötä. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi talousrakennus tai toimintaa tukeva lisätila.

Hovin osalta kaava on kampusta tarkempi ja määrää myös säilyttämään arvokasta luontoympäristöä hovin tuntumassa. Myös kampuksella lähivirkistysaluetta on rajattu rakentamisen ulkopuolelle.

Rakennustyömaa on tulossa myös opiskelija-asuntosäätiön rantasaunalle. Kaava laajentaa sen tonttia ja antaa lisärakennusoikeutta 90 neliömetriä. Tontille saa rakentaa vain yleishyödyllistä saunatilaa nykykäytön tapaan.

Kampuksen uudistaminen

Viime juhannuksen molemmin puolin nähtävillä ollutta kaavaluonnosta on muokattu mielipiteiden ja lausuntojen perusteella.

Kaavaehdotus on valmistunut ja kaupunginhallitus käsitteli sitä maanantaina.Kaavaehdotus tulee nähtäville loppuviikosta 30 päiväksi.

Sen jälkeen kaavaa voidaan vielä tarkistaa muistutusten ja lausuntojen perusteella.

Lopullisen kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Luetuimmat