Kolmasosa Etelä-Karjalan maatiloista lopettaa toimintansa vuoteen 2025 mennessä — maatalouden kannattavuus koetaan varsin heikoksi erityisesti kasvinviljelytiloilla

Tiedot selviävät Kaakkois-Suomen ely-keskuksen tilaamasta Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimuksesta. Tällä hetkellä Etelä-Karjalassa on noin 1 400 maatilaa.

Kai Skyttä

Tulevina vuosina moni maatila tulee lopettamaan toimintansa Etelä-Karjalassa. Erityisesti kasvinviljelytiloilla toiminnan kannattavuus koetaan tutkimuksen mukaan heikoksi.
Tulevina vuosina moni maatila tulee lopettamaan toimintansa Etelä-Karjalassa. Erityisesti kasvinviljelytiloilla toiminnan kannattavuus koetaan tutkimuksen mukaan heikoksi.

Kolmasosa etelä-karjalaisista maatiloista lopettaa toimintansa vuoteen 2025 mennessä. Näin arvioidaan Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimuksessa.

Etelä-Karjalassa on tällä hetkellä noin 1 400 maatilaa. Noin kolmasosalla tiloista on kotieläimiä ja muut ovat kasvinviljelytiloja. Vuonna 2025 Etelä-Karjalassa on arviolta noin 1 000 maatilaa, eli 400 tilaa nykyistä vähemmän.

Viljellyn peltoalan määrä ei kuitenkaan todennäköisesti tule juuri laskemaan, koska lopettavat tilat joko myyvät tai vuokraavat pellot jatkaville viljelijöille.

Kaikkiaan koko Kaakkois-Suomessa vuoteen 2025 mennessä poistumaa on yli 1 000 maatilaa. Tilojen keskikoko tulee kasvamaan nykyisestä 44 hehtaarista lähes 65 hehtaariin.

Maatalouden kannattavuus koetaan varsin heikoksi, ja heikommaksi kuin Suomessa muuten keskimäärin. Tämä korostuu erityisesti kasvinviljelytiloilla.

Maatilojen kehitysnäkymät -kyselytutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri Oy Kaakkois-Suomen ely-keskuksen toimeksiannosta.

Kommentoidut