Lautakunta karsi pois 53 Sammontalo-ehdotusta, jäljelle jäi neljä — Yleisön suosikki ei mennyt jatkoon

Suunnittelukilpailun toinen vaihe kestää huhtikuun alkupuolelle ja voittaja valitaan toukokuussa.

Sammontalo Katras
Sammontalo Katras

Sammontalon arkkitehtuurikilpailun toiseen vaiheeseen pääsivät ehdotukset Katras, Orbit, Sammontalot ja Valkoinen piha, tiedottaa Lappeenrannan kaupunki.

Palkintolautakunnan mielestä nämä ovat kilpailun parhaat ja kehityskelpoisimmat ehdotukset kaupunkikuvallisten, arkkitehtonisten ja toiminnallisten ansioidensa perusteella.

Sammontalo Sammontalot
Sammontalo Sammontalot
Sammontalo Orbit
Sammontalo Orbit
Sammontalo Valkoinen piha
Sammontalo Valkoinen piha

Ensimmäisessä vaiheessa kokonaisratkaisun kehityskelpoisuus oli tärkeämpää kuin sen osien tai yksityiskohtien virheettömyys.

Kaikissa jatkoon valituissa töissä uusi Sammontalo sijoittuu kilpailualueen pohjoisreunaan, mitä on pidetty onnistuneimpana mallina kaupunkirakenteen kannalta.

Uusi rakennus jatkaa alueen julkisten rakennusten sarjaa ja lisää alueen toimintojen vetovoimaa. Myös yhtenäistä pihaa parhaisiin ilmansuuntiin jää tällä tavalla eniten.

Yleisö suosi Korttelia

Yleisöäänestyksen suosikki oli kilpailuehdotus Kortteli. Kyselyyn vastasi 89 asukasta ja Kortteli sai 20 prosenttia annetuista äänistä.

Sammontalo Kortteli
Sammontalo Kortteli

Ehdotusta pidettiin hyvin kaupunkikuvaan sopivana ja mittakaavaltaan miellyttävänä.

Palkintolautakunta kiinnitti yleisökyselyssä esille nousseisiin asiakokonaisuuksiin erityistä huomiota valmistellessaan toiselle kierrokselle valittujen ehdotusten kehitysohjeita. 

Keskeistä oli alueen kaupunkikuva ja sopivuus nykyiseen rakennuskantaan, eri käyttäjäryhmien omat pihat, innovatiivisuus ja omaleimaisuus, liikenneratkaisun toimivuus sekä materiaaleissa alueelle tyypillisen punatiilen käyttö ja erityisesti sisätiloissa puun käytön lisääminen.

52 muutakin
karsiutui pois

Sammontalo sijoittuu Lappeenrannan läntisten alueiden aluekeskukseen Sammonlahteen. Kilpailun ensimmäinen vaihe alkoi 31.8. ja päättyi 30.11.2018. Kilpailuohjelman mukaisia töitä saapui määräaikaan mennessä yhteensä 57 kappaletta.

Kilpailun toinen vaihe järjestetään 6.2.–4.4.2019. Kilpailijoiden tulee viedä omia ehdotuksiaan eteenpäin tuomariston ja asiantuntijoiden kehitysehdotusten pohjalta.

Tehtävänä on suunnitella toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisuus, joka on samalla taloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Lappeenrannan kaupunki etsii kilpailulla ratkaisua, jossa tilojen monikäyttöisyys on tavanomaista laajempaa ja ylittää toimialarajat.

Sammontaloa käyttävät varhaiskasvatus, perusopetus yhtenäiskoulu, kirjasto, nuorisotoimi, neuvola ja liikuntapalvelut.

Kilpailu pyritään ratkaisemaan toukokuun 2019 aikana.

Ehdotuksiin ja kilpailuun pääsee tutustumaan tästä.