Taipalsaari puristi kokoon ylijäämäisen talousarvion — Tilikauden tulos lähes 1,23 miljoonaa euroa plussalla

Verotulokertymän ennakoidaan lievästi kasvavan. Investointimenot jäävät alle miljoonan euron.

Minna Mänttäri

Taipalsaaren talousvuodesta 2020 näyttää tulevan valoisampi kuin mitä kuluva vuosi on ollut.
Taipalsaaren talousvuodesta 2020 näyttää tulevan valoisampi kuin mitä kuluva vuosi on ollut.

Vuosi 2020 näyttää Taipalsaaren talousarvioesityksen perusteella kulunutta vuotta selvästi vakaammalta. Runsaan 2,73 miljoonan euron vuosikate riittää kattamaan suunnitelmapoistot, ja tilikauden ylijäämä nousee lähes 1,23 miljoonaan euroon.

Aiemmin sovittujen talouden tasapainotustoimien seurauksena ensi vuoden käyttötalousmenot vähenevät kaksi prosenttia tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Käyttötaloustulot sen sijaan kasvavat kymmenisen prosenttia muun muassa tonttien myynnin ja Taipoliksen vuokrausasteen parantamisen avulla.

Palkkoja ja palkkioita kunta maksaa 2,5 prosenttia vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kaikkiaan henkilöstökulut sivukuluineen nousevat 7,1 miljoonaan euroon.

Verotuloina arvioidaan kertyvän 21,3 miljoonaa euroa, josta 18,0 miljoonaa euroa on kunnallisveron tuottoa ja vajaat 2,1 miljoonaa euroa kiinteistöverokertymää. Verotuloja arvioidaan kertyvän 0,7 prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna.

Taipalsaaren valtionosuudet ovat arvion mukaan 6,6 miljoonaa euroa. Lisäystä vuoden 2019 tasosta olisi tällöin 0,8 miljoonan euron verran.

Kunnan investointimenot ovat ensi vuonna 807 000 euroa. Vähintään 100 000 euroa aiotaan käyttää Pappilanniemen venesatamaan, olemassa olevan infran perusparannuskohteisiin, vesilaitoksen investointeihin sekä Kirkonkylän koulun piha-alueen kehittämiseen.

Taipalsaaren valtuusto käsittelee talousarvioesitystä 18. joulukuuta pidettävässä kokouksessa.