Ovakon investointi saa miljoonatuen valtion lisäbudjetista

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee Ovakon vakuumikäsittelyn kehittämistä 994 000 eurolla.

Kai Skyttä

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee Ovakon tuoreinta investointia miljoonalla.
Työ- ja elinkeinoministeriö tukee Ovakon tuoreinta investointia miljoonalla.

Ovako Imatra Oy on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä 994 000 euroa tukea energiatehokkuushankkeeseen sulan teräksen vakuumikäsittelyn kehittämiseksi Imatran terästehtaalla.  
Vakuumikäsittely on tärkeä vaihe teräksen valmistuksessa. Sen avulla poistetaan terässulaan liuenneita kaasuja, jotka voisivat heikentää teräksen ominaisuuksia ja laatua.

Investoinnissa korvataan energiatehokkuudeltaan huono vanha järjestelmä sähkömekaanisiin vakuumipumppuihin perustuvalla järjestelmällä.
Hanke edistää energiansäästöä sekä vähentää energian käytön ympäristöhaittoja. Energiankulutus vähenee prosessissa noin 80 prosentilla, eli noin 20 000 MWh vuodessa.
Ovako rakentaa uuden vakuumipumppujärjestelmän Imatran tehtaalle ensi vuoden aikana.
Kyseessä on useiden miljoonien eurojen investointi.

Yhteensä noin kymmenen miljoonaa

Ovakon saama tuki tulee valtion lisäbudjetin energiatehokkuushankkeiden rahoituksesta, jota joulun alle jaettiin kuuteen kohteeseen yhteensä noin kymmenen miljoonaa.
— Tällaiset teollisuuden energiatehokkuutta parantavat investoinnit ja niiden rahoitus ovat hyviä esimerkkejä siitä, että paljon moitittuja yritystukia kyllä jaetaan aivan järkeviin ja hyödyllisiin hankkeisiin. Tässäkin sähköä säästyy tuhannen sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran, muistuttaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Tiilikaisen mukaan valtion tukipaketti energia- ja ilmastostrategian mukaisiin investointeihin on noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.
Ovakon lisäksi tuen saajien joukossa olivat mm. vesivoimalaitos Kontiolahdella ja biokaasulaitos Porissa.