Juvolantie Lemillä halutaan muuttaa yksityistiestä yleiseksi tieksi— Kaakkois-Suomen ely-keskus:— Pyyntö on harvinainen, mutta ei suoralta kädeltä mahdoton

Vilkasliikenteinen yksityistie on lyhin reitti Lemin kuntakeskuksesta ja Kuukanniemeen, tie vaatisi lähes 1,5 miljoonan euron remontin, mutta tiekunnalla ei ole siihen varaa

Mika Strandén

Juvolantietä pitkin Lemin kuntakeskuksesta kertyy matkaa Kuukanniemeen yhteensä noin 13 kilometriä.
Juvolantietä pitkin Lemin kuntakeskuksesta kertyy matkaa Kuukanniemeen yhteensä noin 13 kilometriä.

Lemin Juvolantie halutaan muuttaa yksityistiestä yleiseksi tieksi.

Toive on tiekunnan ja Lemin kunnan, ja sen toteutumista kiirehtii Etelä-Karjalan liitto.

Noin viisikilometrinen Juvolantie on lyhin reitti Lemin kuntakeskuksesta Kuukanniemeen.

Päällystetty tie on mennyt vilkkaan liikenteen takia erittäin huonoon kuntoon. Muun muassa routavauriot ovat laajat ja sen kantavuutta pitäisi parantaa.

Tiekunnalla ei ole varaa halvimmillaankin noin 1,4 miljoonan euron tieremonttiin.

Jos tien päällyste lisäksi uusittaisiin, hintalappu olisi reilut 1,6 miljoonaa euroa. Tien kunnon on tutkinut Ramboll.

Taajamien välisellä yhdystiellä on monia erilaisia käyttäjiä: raskasta kalustoa, maataloustyökoneita, henkilöautoja, pyöräilijöitä ja jalankulkijoita.

Reittiä käyttävät muun muassa koulukuljetukset.

"Poikkeaa selvästi tavallisesta yksityistiestä"

Yksityistien liikennemääriä ei ole tilastoitu.

Etelä-Karjalan liiton mukaan maantien 380 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 2 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja siitä määrästä merkittävä osa välittyy Juvolantien kautta Kuukanniemen taajamaan.

Erillisen laskennan mukaan Juvolantiellä on läpikulkua 235 auton verran vuorokaudessa.

Tien vaikutuspiirissä on noin 80 vakituista asuintaloutta, mutta iso osa liikenteestä on ulkopuolista.

Aluesuunnittelun johtaja Marjo Wallenius Etelä-Karjalan liitosta sanoo, että Juvolantien vuorokausiliikenne poikkeaa selvästi tavallisen yksityistien käytöstä.

— Eikä tie ole enää turvallinen.

"Käytännössä tie pitäisi rakentaa uusiksi"

Pyyntö yksityistien muuttamisesta yleiseksi tieksi on harvinainen, mutta ei mahdoton, huomauttaa johtaja Jyrki Karhula Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ely).

Vaihdos edellyttää kuitenkin, että tietyt perusteet muun muassa liikennemääristä täyttyvät.

Jyrki Karhula muistelee itsekin ajaneensa tieosuuden joitakin vuosia sitten, eikä kyseenalaista aikaisempia laskentoja.

Liikennerasite täytyy kuitenkin tutkia uudelleen sellaisin menetelmin, joita valtio käyttää.

Runsaan 1,4 miljoonan euron remonttibudjetti reilun 5 kilometrin matkalle on hänen mielestään sitä tasoa, että käytännössä tie pitäisi rakentaa lähes kokonaan uudelleen.

Karhula korostaa, että asia etenee ely-keskuksen käsittelyyn ensisijaisesti tiekunnan tai Lemin kunnan virallisesta esityksestä.

Aikaisemmin esimerkiksi Saarentie Luumäen Jurvalan ja Lemin välillä on muutettu yksityistiestä yleiseksi tieksi.

— Tieverkko on pysynyt melko vakiona. Esityksiä ei ole tullut siihenkään suuntaan, että jokin yleinen tie haluttaisiin muuttaa yksityiseksi.