E18 moottoritienä Vaalimaalle, entä sitten? — Liikennemäärät rajalta ovat vielä puolet moottoritien mitoitusnormeista

Linda Varoma

Zsar Outlet Villagen tontilla Vaalimaalla työt ovat käynnissä ja ensimmäisen rakennuksen anturoiden valu tehdään maaliskuun aikana.
Zsar Outlet Villagen tontilla Vaalimaalla työt ovat käynnissä ja ensimmäisen rakennuksen anturoiden valu tehdään maaliskuun aikana.

Valtatie E18:n viimeinen osuus moottoritienä Haminasta Vaalimaalle avattiin viime viikolla. Korkeimman laatuluokituksen tieyhteys Turusta itärajalle on valmis vuosikymmenten edunvalvonnan tulos.

Vielä tässä vaiheessa odotukset Eurooppa-tasoisen tien vaikutuksista Kymenlaaksoon ja Kaakkois-Suomeen kokonaisuudessaan ovat ympäripyöreitä.

Haminan kaupungin elinkeinojohtajana aiemmin toiminut Imatran kaupunginjohtaja Rami Hasu uskoo, että parantunut liikenneinfra kohentaa Hamina-Kotkan sataman merkitystä Suomen suurimpana yleissatamana.

Hasu ei halua nähdä, että Venäjältä tulevan liikennevirran vahvistuminen Kymenlaaksossa on pois Etelä-Karjalalta.

— Kansainväliset sijoittajat miettivät alueita laajemmin, Hasu arvioi.

Maakuntajohtaja Matti Viialaisen mielestä parempi tieyhteys voi lisätä terveellä tavalla kilpailua venäläisistä asiakkaista.

— Tie ei vaikuta vain Kotkan suuntaan vaan myös Helsinkiin, josta tulee entistä houkuttelevampi, Viialainen miettii.

Moottoritie ei kuitenkaan siirtele kaupunkeja. Imatra ja Lappeenranta pysyvät edelleenkin venäläisille lähimpinä ostospaikkoina.

— Täällä on vain pidettävä huolta kilpailukyvystä.

Etelä-Karjalan kannalta tärkein liikenteellinen kysymys on Viialaisen mielestä uusi tieyhteys Nuijamaalta Viipuriin.

Tien yleissuunnittelu on alkamassa tänä vuonna, ja nopeimmalla aikataululla rakentaminen voi alkaa jo vuonna 2020.

Viialainen nostaa esille tarpeen Vaalimaan ja Lappeenrannan välisen tieyhteyden nosto kantatieksi.

Johtaja Jyrki Karhula Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta pitää moottoritietä satsauksena tulevaisuuteen.

Suurten linjojen hahmotelmissa E18 on osa Britanniasta Pietariin ulottuvaa kehityskäytävää.

— Tällä hetkellä liikennemäärät eivät ole sillä tasolla, mitä moottoritieltä edellytetään.

Liikenneviraston seurantatietojen mukaan liikenne Vaalimaalta oli Haminaan tultaessa 5 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Venäjän ja Suomen välisen liikenteen kannalta kapeikkona on edelleen tieyhteys itärajan ja Pietarin välillä.

— Vaalimaan ja Haminan välillä potentiaali perustuu Leningradin oblastin kautta tulevaan liikenteeseen. Muilla osuuksilla vuorokausiliikenne on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, Karhula sanoo.

Kymen yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Moberg toivoo, että alueen yritykset pystyvät hyödyntämään mahdollisuudet, joita parantunut liikenneverkko tarjoaa.

— Suunnitelmia on ollut paljon, ja osa niistä on jo lähtenyt liikkeelle.

Pisimmälle on edennyt Vaalimaan rajanylityspaikan läheisyyteen valmistuva kauppakeskus.

Luetuimmat