Lemin entinen kunnanjohtaja Jussi Stoor jätti oikaisuvaatimuksen

Lemin entinen kunnanjohtaja Jussi Stoor on jättänyt oikaisuvaatimuksen siitä, että Lemin kunnanhallitus jätti pöydälle tilinpäätöksen.

Samalla päätettiin suorittaa sisäinen tarkastus erikseen määriteltäviin vuoden 2018 asioihin. Päätös tehtiin kokouksessa 8. huhtikuuta.

Stoorin mukaan kunnanhallituksen pitäisi käsitellä sama pykälä uudelleen oikeiden tietojen valossa. 

Talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä esittää ensi keskiviikkona kokoontuvalle kunnanhallitukselle, ettei oikaisuvaatimus anna aihetta uuteen käsittelyyn.

Perusteluina mainitaan muun muassa, että kunnanhallitus vastaa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntapäättäjillä on riittävä ja luotettava tieto päätöstensä tukena.

Edelleen perustellaan, että viime vuonna Lemillä aloitti useampi toimialajohtaja ja lopulta kunnanjohtajakin muutama viikko sitten huhtikuun alussa.

Kunnanhallituksella ei ollut käytettävissään sisäisen valvonnan raportteja nykyisten viranhaltijoiden edeltäjien ajalta vuonna 2018.

Stoorin mukaan raportit olivat olemassa, mutta niitä ei häneltä enää pyydetty.