Eksoten alueella asuvalla henkilöllä todettiin keuhkotuberkuloosi — työpaikalla tartunnalle altistuivat kymmenet ihmiset, mutta tauti tarttuu hyvin huonosti

Keuhkoinfektio löydettiin aivan vuoden 2017 viimeisinä päivinä. Potilas on ollut tartuntavaarallinen jo pitkään sitä ennen. Tartunnan saanut saattaa sairastua vasta pitkän ajan kuluttua.

Kai Skyttä

Etelä-Karjalassa sairastui viime vuonna seitsemän ihmistä keuhkotuberkuloosiin. Määrä on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Tuberkuloosi on vuosikymmenien aikana vähentynyt huomattavasti.
Etelä-Karjalassa sairastui viime vuonna seitsemän ihmistä keuhkotuberkuloosiin. Määrä on samaa luokkaa kuin aiempina vuosina. Tuberkuloosi on vuosikymmenien aikana vähentynyt huomattavasti.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella asuvalla henkilöllä havaittiin viime vuoden lopussa tuberkuloosibakteerin aiheuttama keuhkoinfektio. Potilas siirrettiin välittömästi sopimusten mukaisesti hoitoon Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan.

Keuhkoinfektio löydettiin aivan vuoden 2017 viimeisinä päivinä. Tuberkuloosipotilas on ollut tartuntavaarallinen sitä ennen noin vuoden ajan. Pitkä ajanjakso on nostanut tartunnan varalta tutkittavien henkilöiden määrään poikkeuksellisen suureksi, useisiin kymmeniin.

— Hänellä on ollut limaista yskää pitkään, eikä hän ole ollut tietoinen, että kyse on tällaisesta sairaudesta, sanoo Eksoten Armilan terveysaseman ylilääkäri Sami Raasakka.

Perhe ei ole saanut tartuntaa

Potilaan perheen mahdolliset tartunnat on jo kartoitettu, eikä niitä ole löytynyt.
Muut tutkimuksiin kutsuttavat ovat potilaan työpaikalta. Kyse on keskisuuresta yli sadan hengen työpaikasta, ja potilas on työskennellyt useammassa työpisteessä Etelä-Karjalan alueella. Hänen tehtäviinsä ei ole kuulunut suoraa asiakaspalvelua.

Kartoituksen tarkoitus on varmistaa, ettei tautia ole päässyt kehittymään muille. Jos olisi, hoito voitaisiin aloittaa alkuvaiheessa.

— Kenenkään ulkopuolisen ei ole syytä huolestua, Raasakka sanoo.

Eksote järjesti lähimmille työtovereille 12.1. tiedotustilaisuuden ja antoi myös kirjallista tietoa asiasta.

Pekka Niemi

Keuhkokuvan ottaminen kuuluu tuberkuloosin varalta tarkastettavaksi kutsutuille henkilöille tehtäviin rutiinintoimenpiteisiin.
Keuhkokuvan ottaminen kuuluu tuberkuloosin varalta tarkastettavaksi kutsutuille henkilöille tehtäviin rutiinintoimenpiteisiin.

Altistuneita tavallista enemmän

Eksote tiedotti tuberkuloositapauksesta maanantaina. Altistuneiden tavallista suurempi määrä on syynä siihen, että Eksote kertoi yksittäisestä sairastumisesta. Näin kertoo infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

Altistuneiden määrän kartoittamiseksi tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukainen kontaktijäljitys.

Kenenkään ulkopuolisen ei ole syytä huolestua. - Sami Raasakka

— Tuberkuloosin tartunnan jäljitys on normaalia terveydenhuollon tartuntatautien torjuntatyötä.

Tuberkuloosi on Suomalaisen mukaan aina vakava tartuntatauti. Potilaan erityispiirteet vaikuttavat siihen, miten tarttuva tauti on.

Altistuneille kutsu tutkimuksiin

Jos Eksote katsoo, että tartunnan mahdollisuus on, altistunut saa puhelinsoiton, ja hygieniahoitaja kutsuu haastatteluun. Sen jälkeen vuorossa on lääkärin vastaanotto. Lääkäri kuuntelee keuhkot, tutkii imusolmukkeet ja ohjaa keuhkokuvaan. Myös verikoe on mahdollinen. Jos epäilys tuberkuloosista herää, tämän henkilön lähipiirin altistumista aletaan selvittää.

12720294.jpg

Tutkimukset kestävät noin pari viikkoa.

— Oletus on, että tuskin löydetään ainakaan aktiivista tuberkuloosia, Sami Raasakka sanoo.

Tutkimuksiin pitää osallistua

Tutkimukset ovat tartuntatautilain mukaan tutkittavalle ilmaiset, ja niihin tulee osallistua, sillä tuberkuloosi on Suomen lainsäädännön mukaan niin sanottu yleisvaarallinen tartuntatauti.

Vuonna 2017 Suomessa todettiin 180 tuberkuloositapausta, joista 7 Eksotessa. Kaikki tapaukset olivat keuhkotuberkuloosia, joka on tavallisin tautimuoto.

Keuhkotuberkuloosin paikallisoireita ovat pitkittynyt, yli kolme viikkoa kestänyt yskä, johon liittyvät limaiset, joskus veriset yskökset. Tuberkuloosin yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, väsymys, yöhikoilu ja kuumeilu.

Tuberkuloosi hoidetaan pitkäkestoisella, tavallisesti noin puoli vuotta kestävällä yhdistelmälääkehoidolla. Ajoissa todettu tuberkuloosi paranee hoidolla hyvin. Tartuttavaa tuberkuloosia sairastavaa hoidetaan sairaalassa, kunnes tartuntavaara on ohi.

Harvinainen tauti tarttuu huonosti

All Over Press

Keuhkotuberkuloosi on ylivoimaisesti yleisin tuberkuloosin muoto.
Keuhkotuberkuloosi on ylivoimaisesti yleisin tuberkuloosin muoto.

Tuberkuloosi tarttuu huonosti. Tartunta saadaan ilman välityksellä, kun tuberkuloosibakteereja sisältäviä pienhiukkasia leviää ilmaan sairastuneen henkilön puhuessa, yskiessä tai aivastaessa. Suurin tartuntariski on yhdessä asuvilla perheenjäsenillä.

Vain noin kolmasosa tuberkuloosille altistuneista terveistä aikuisista saa tuberkuloositartunnan, ja heistä vain yksi kymmenestä sairastuu tuberkuloosiin.

Sairastumisriski tartunnan jälkeen on suurin pienillä, rokottamattomilla lapsilla, iäkkäillä ja niillä, joiden elimistön puolustuskyky on sairauksien tai lääkitysten myötä heikentynyt.

Matka tartunnasta tuberkulooksiksi saattaa kestää kauan

Valtaosa tuberkuloosiin viime vuosina sairastuneista on ollut melko iäkkäitä kantasuomalaisia. Eksoten infektioylilääkärin Pekka Suomalaisen mukaan sairastuneet ovat saaneet tartunnan kauan sitten, ja tauti on muuttunut oireiseksi vanhenemisen myötä.

Moni tuberkuloositapaus on myös peräisin maahanmuuttajilta, jotka ovat saaneet tartunnan aikoinaan kotimassaan. Ruotsissa ja Norjassa maahanmuuttajien osuus on Suomea suurempi. Pienillä lapsilla tuberkuloosi on äärimmäisen harvinainen.

Suomessa ei ole noin kymmeneen vuoteen annettu tuberkuloosirokotetta kaikille lapsille. Nykyisin pikkulapset rokotetaan, jos heidän arvioidaan kuuluvan riskiryhmään. Riskiarvio tehdään neuvolassa.

Lääkkeille vastuskykyiset tuberkuloositapaukset ovat Suomalaisen mukaan vaikeita ja pitkäkestoisia hoidettavia. Ne ovat onneksi edelleen poikkeuksia.

Tuberkuloosi on vähentynyt Suomessa koko ajan.

Etelä-Karjalassa tuberkuloositapausten määrä on Suomalaisen mukaan ollut viime vuosina samaa suuruusluokkaa kuin viime vuoden seitsemän tapausta.

Viime vuosina tehdyissä tartunnan jäljityksissä ei ole tullut ilmi uusia tuberkuloositapauksia.

Juttua täydennetty Sami Raasakan kommenteilla kello 16.45.

Juttua täydennetty Pekka Suomalaisen kommenteilla kello 20.25.

Kommentoidut