Konkurssipesä vaatii Eksotelta 11,2 miljoonaa euroa — Eksote puolestaan esitti 6,6 miljoonan euron vaateet

K-sairaalaa urakoineen HL-Rakentajien konkurssissa odotellaan vielä taloudellista loppuselvitystä. Mahdollinen oikeusprosessi kestäisi ehkä vuosia.

Kai Skyttä, Kai Skyttä

Konkurssiin menneen HL-Rakentajien lakana liehui vuoden 2017 lopulla  vielä Eksoten K-sairaalan työmaalla.
Konkurssiin menneen HL-Rakentajien lakana liehui vuoden 2017 lopulla vielä Eksoten K-sairaalan työmaalla.

K-sairaalaa urakoineen HL-Rakentajien ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin (Eksote) urakkariidassa on esitetty isoja vaatimuksia. Konkurssipesä vaatii Eksotelta kaikkiaan 11,2 miljoonan euron korvauksia.

Eksote puolestaan on alustavassa laskelmassa esittänyt konkurssipesälle yhteensä 6,6 miljoonan euron vaatimukset.

Lisäksi työmaan valmiusaste oli ulkopuolisen tekemän selvityksen mukaan alhaisempi, mitä urakoitsija oli esittänyt. Eksote oli maksanut siihen mennessä enemmän, mitä todellinen valmiusaste oli. — Keijo Siiskonen

Vaatimuksien suurusluokan kertoi Eksoten hallintojohtaja Keijo Siiskonen. Siiskonen korostaa, että tässä vaiheessa osapuolten vaatimukset ovat hyvin alustavia.

HL-Rakentajat teki konkurssin kohta sen jälkeen kun Eksoten oli ottanut K-sairaalan rakennustyömaan haltuunsa vuoden 2017 lopulla.

Eksote pitänyt julkisuuteen matalaa profiilia

Pesänselvittäjä, asianajaja Janne Kallioinen kertoo, että konkurssipesä oli esittänyt vaateensa Eksotelle jo alkusyksystä.

— Ja näistä samoista urakkaan liittyvistä vaateista konkurssipesä sai Eksotelta vastauksen ja vaateet marraskuussa, sanoo Kallioinen.

Kallioisen mukaan konkurssipesä käy nyt Eksoten vaateita läpi.

— Taloudellinen loppuselvitys mennee helmikuun lopulle. Sitä ei vielä tiedetä, tuleeko tästä oikeusprosesseja. Pesän velkojat aikanaan päättävät, miten edetään.

Siiskonen selvittää, että vaatimuksista on kerrottu Eksoten hallitukselle strategiaseminaarissa syksyllä.

Eksoten toimitusjohtajan Pentti Itkosen mukaan pääkysymys on se, oliko Eksotella oikeus ottaa työmaa haltuun.

—Jos asia menee oikeuteen, ja oikeus päättää, että ei ollut oikeutta, korvaukset voivat olla miljoonaluokassa. Jos taas päätös olisi, että Eksotella oli oikeus ottaa haltuun, me olisimme saamapuolella.

Kai Skyttä

Kuva on otettu muutama viikko HL-Rakentajien urakan haltuunoton jälkeen joulukuusssa 2017. K-sairaalassa oli vielä paljon tehtävää.

Oikeusprosessi pitkittäisi ratkaisua vuosilla

Siiskonen pitää äärimmäisen epätodennäköisenä, että konkurssipesän vaatimukset menestyisivät.

— Työmaa oli selvästi myöhässä ja viivästyssakko oli jo tullut melkein täysimääräiseksi. Lisäksi työmaan valmiusaste oli ulkopuolisen tekemän selvityksen mukaan alhaisempi, mitä urakoitsija oli esittänyt. Eksote oli maksanut siihen mennessä enemmän, mitä todellinen valmiusaste oli.

Lisäksi Eksotelle tuli kustannuksia urakan loppuun saattamisesta.

Vielä ei tiedetä, eteneekö riita oikeuteen.

— Arvion mukaan ensimmäisen oikeusasteen lainvoimainen ratkaisu saataisiin aikaisintaan vuonna 2020. Ratkaisuun voi hakea muutosta ja siihenkin voi mennä vielä vuosia, sanoo Siiskonen.

Viime kesänä valmistunut K-siipi maksoi Pentti Itkosen mukaan 54 — 55 miljoonaa euroa.

Alkuperäisessä budjetissa arvio oli noin 50 miljoonaa euroa.

Fakta: Työmaa keskeytetään 6.12.2017

K-sairaalan pääurakan voitti vuoden 2016 alussa HL-Rakentajat. Pääurakan hinta oli 22,6 miljoonaa euroa.

Joulukuun kuudentena päivänä 2017 Eksote otti K-sairaalan työmaan haltuunsa HL-Rakentajilta.

Eksote perusteli K-sairaalan urakkasopimuksen irtisanomista sillä, että urakka viivästyi liikaa ja ettei HL-Rakentajat pysty viemään urakkaa loppuun.

HL-Rakentajat riitauttaa haltuunoton ja kiistää sen perusteet. HL:n mukaan urakka viivästyi suunnitteluviiveiden ja -virheiden takia.

Alkuperäisen sopimuksen mukaan urakan piti olla valmis 4.9.2017. Lisäaikasopimus oli antanut yhden lisäkuukauden, mutta HL ilmoitti urakan valmistuvan 16.3.2018.

HL-Rakentajat haettiin konkurssiin joulukuun 2017 lopulla.