Jälleen tarvitaan tilapäistä valiokuntaa: Eksoten hallitus esittää, että nyt selvitetään tarkastuslautakunnan toimet

Sen sijaan arviointipäällikön toiminnan arviointi ei kuulu pakettiin. KPMG:ltä oli ostettu Vesteris-selvittelyissä palveluita 21 000 eurolla.

Minna Mänttäri Kai Skyttä

Muun muassa näillä päättäjillä on omat roolinsa Eksoten poliittisessa ja hallinnollisessa sotkussa. Vasemmalla entinen hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.), keskellä valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka (kesk.) ja oikealla tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Laura Kaijanen (kesk.).
Muun muassa näillä päättäjillä on omat roolinsa Eksoten poliittisessa ja hallinnollisessa sotkussa. Vasemmalla entinen hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.), keskellä valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka (kesk.) ja oikealla tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Laura Kaijanen (kesk.).

Eksoten valtuusto päättää kesäkuussa, perustaako se tilapäisen valiokunnan selvittämään tarkastuslautakunnan toimia. Valiokunnan työn perusteella valtuusto arvioisi, nauttiiko tarkastuslautakunta valtuuston luottamusta.

Hallitus päätti keskiviikkona esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista. Sen sijaan arviointipäällikön arviointi ei lain mukaan kuulu tilapäisen valiokunnan tehtäviin, koska arviointipäällikkö ei ole luottamushenkilö.

Kyseessä mahdollinen toimivallan ylitys

Seitsemän demarivaltuutettua esitti valttuustoaloitteessaan tilapäisen valiokunnan perustamista.

Aloitteen mukaan valiokunta selvittäisi muun muassa, ovatko arviointipäällikkö ja tarkastuslautakunta ylittäneet toimivaltuutensa aloittaessaan silloisen hallituksen puheenjohtajan Marja-Liisa Vesterisen (sd.) asemaa koskevan tutkintapyynnön ja käynnistäneet selvitystyön.

Edellisen kerran valtuusto oli päättänyt perustaa tilapäisen valiokunnan viime joulukuussa. Sen tehtävänä oli selvittää, nauttiiko Vesterinen valtuuston luottamusta.

Muutama viikko sitten valtuusto päätti lakkauttaa tuon valiokunnan, koska Vesterinen oli eronnut Eksoten luottamustehtävistään.

Tarkastuslautakunnalle lakipalveluita 21 000 eurolla

Valtuutetut esittivät aloitteessaan myös kysymyksiä KPMG:ltä tehdystä hankinnasta Vesterisen tapaukseen liittyen.

Eksoten hallituksen saaman selvityksen mukaan oikeudellisia palveluja oli hankittu KPMG:ltä yhteensä 20 877,47 eurolla viime vuoden lokakuun 7. päivän ja kuluvan vuoden helmikuun 21. päivän väliseltä ajalta.

Arviointipäällikkö Taija Myyrä oli allekirjoittanut toimeksiantosopimuksen lokakuun ensimmäinen päivä. Toimitusjohtaja Timo Saksela oli tehnyt hankintapäätöksen joulukuun 16. päivä arviointipäällikön esityksen mukaisesti.

Arviointipäälliköllä ei ollut ennen Vesteris-selvittelyjä hankintavaltuuksia. Tarkastuslautakunta oli kuitenkin päättänyt arviointipäällikön 25 000 euron hankintavaltuudesta 11. syyskuuta eli juuri ennen KPMG-sopimusta.

Toimitusjohtajan päätöksestä oikaisuvaatimus

Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela oli viranhaltijapäätöksellä hyväksynyt Vesterisen asianajokuluja poliisitutkintaan ja muuhun liittyen runsaan 10 000 euron edestä.

Päätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus, jota Eksoten hallitus käsittelee kesäkuun 3. päivä.