Valitus estää varakasta Imatraa rahoittamasta tytäryhtiötään — toimitilojen rakennuttaja kääntymässä kassaongelmissaan pankin puoleen

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä hakee hallinto-oikeuden kantaa valtuutettujen tiedonsaantiin. Periaate poiki ikävän yllätyksen hammashoitolaa rakennuttavalle kaupungin tytäryhtiölle.

Hannu Ojala

Arto Siitonen kirjautti eriävän mielipiteen rahoituspäätökseen. Hallintovalitus kypsyi valtuustoryhmässä seuraavaan kokoukseen mennessä .
Arto Siitonen kirjautti eriävän mielipiteen rahoituspäätökseen. Hallintovalitus kypsyi valtuustoryhmässä seuraavaan kokoukseen mennessä .

Imatran kaupunginvaltuuston kokouksessa marraskuun 13. päivänä, kun kokousta oli kestänyt runsas puoli tuntia, demarivaltuutettu Arto Siitonen käyttää puheenvuoron. Käsitellään Imatran Yritystilat Oy:n 1,77 miljoonan euron SVOP-rahoitushakemusta.

SVOP-rahoitus on monelle outo termi, mutta se tarkoittaa omistajan vastikkeetonta rahoitusta yritykselle. Sen käytöstä yritys voi päättää täysin vapaasti. Yksityiselämän puolella se on kuin vanhempien antama lahja lapselleen.

Imatran Seudun Yritystilat Oy on Imatran kaupunkikonserniin kuuluva, kaupungin täysin omistama ja hallitsema tytäryhtiö, jonka tehtävänä on nimensä mukaisesti vuokrata omistamiensa kiinteistöosakeyhtiöiden liiketiloja ulkopuolisille.

Yritys omistaa sekä kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, jotka ovat irtainta omaisuutta, että emokaupungin sille tyrkkäämiä kiinteistöjä, joille yrityksistä huolimatta ei ole löytynyt järkevää käyttöä. Sen toisena tehtävänä on olla kaupungin tarpeettomien kiinteistöjen roskapankki.

Tiedonsaanti tytäryhtiöistä on kestoaihe valtuustossa

Puheenvuoron pyytänyt Siitonen ilmoittaa, että hän ei ole saanut esityslistassa mainittua oheismateriaalia. Tämän takia hän ei ole valmis tekemään puutteellisilla tiedoilla näin isoa rahoituspäätöstä .

Tilanne ei ole aivan uusi Imatran kaupunginvaltuustossa. Tytäryhtiöitä käsitelevissä asioissa on aiemminkin hallitusta moitittu niukasta tiedottamisesta vedoten yrityssalaisuuteen. Tälläkin kerralla perustelut ovat samat. Rahoitushakemukseen liittyvää liiteaineistoa ei uskallettu jakaa esityslistan mukana, vaan tiedon antaminen oli päätetty antaa valtuustoryhmien puheenjohtajille. Ryhmä 22:n eli valtuuston porvarillisten ryhmien puolella tiedonsaantia ei pidetä ongelmana.

Sosiaalidemokraattien ryhmässä tilanne on tällä kerralla hieman poikkeuksellinen, sillä ryhmän puheenjohtaja Veikko Hämäläinen on myös YH-Rakennuttaja Oy:n hallituksen jäsen. Hänen täytyy noudattaa samaan aikaan sekä osakeyhtiölain velvoitteita että hoitaa tehtäväänsä tiedottajana omalle ryhmälleen.

Imatra-puolueen tilalle ovat tulleet äänestykset 22—21

Tilanteessa voi aistia pientä teatraalisuutta, kun sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä esittää lyhyttä neuvottelutaukoa ja poistuu salista keskustelemaan syntyneestä tilanteesta. Muut ryhmät jäävät saliin kummastelemaan tilannetta.

Neuvottelutauon jälkeen Arto Siitonen esittää, että rahoitushakemus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Siitonen korostaa, että kyse on valtuutetun tiedonsaantiin liittyvästä periaatteesta. Pöydälle panoa kannattavat Arto Tikka samasta valtuustoryhmästä sekä vasemmistoliiton Anssi Piirainen.

Hannu Ojala

Marraskuun valtuustossa neuvottelutauon aikana hallintojohtaja Kaisa Heino, Tommi Matikainen ja Anna Helminen.
Marraskuun valtuustossa neuvottelutauon aikana hallintojohtaja Kaisa Heino, Tommi Matikainen ja Anna Helminen.

Äänestystulos 21—22 antaa vihjeen, että vielä takavuosina viljelty käsite Imatra-puolueesta on aikansa elänyt. Kaupungissa on siirrytty tekemään päätöksiä oikeisto—vasemmisto-asetelmassa. Siitosen tekemä esitys on hävinnyt ja asian käsittelyä jatketaan. Esityksen hylkäämisestä ei tehdä ehdotusta, ja valtuusto hyväksyy yksimielisesti esityksen.

Arto Siitonen pyytää kirjaamaan eriävän mielipiteensä päätökseen, jota hän oli yksimielisesti hyväksymässä. Eriävä mielipide on keino välttää juridinen vastuu päätöksestä, jonka päättäjä katsoo rikkovan lakia tai syntyneen väärässä järjestyksessä.

Valituksen tekeminen vahvistetaan ryhmäkokouksessa

Hiljaisuus julkisuuteen jatkuu joulukuun 11. päivään saakka, jolloin valtuusto pitää budjettikokouksensa. Ennen kokouksen alkua demariryhmästä kerrotaan, että ryhmä on päättänyt valittaa rahoituspäätöksestä. Valitus ei näy ryhmän pöytäkirjassa, koska se tuli puolittain tiedonantona, jota kukaan ei vastustanutkaan. Syy valitukseen on menettelytapa eli kokousaineiston rajoittaminen valtuutetuilta.

Hallintovalitus tarkoittaa sitä, että päätös ei saa lainvoimaa ennen valituksesta tehtyä ratkaisua. Tässä tapauksessa valituksen käsittelevä tuomioistuin on Itä-Suomen hallinto-oikeus, jossa keskimääräinen käsittelyaika on noin vuosi.

Varallisuus kiinteistöissä, mutta kassa olematon

Rahoitusta hakeneelle kaupungin tytäryhtiölle valitus on ongelmallinen useammasta syystä. Sen taseessa on omaisuutta 22 miljoonaa euroa, mutta kassa on varallisuuteen nähden olematon. Rahaa se tarvitsee pystyäkseen maksamaan Imatrankoskella hammashoitolaa rakentavalle rakennusliikkeelle, joka on vielä sattumoisin itsekin rahoitusongelmissa.

Hannu Ojala

Kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja Tommi Matikainen on myös Imatran YH-Rakennuttaja Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja Tommi Matikainen on myös Imatran YH-Rakennuttaja Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Näissä tunnelmissa Imatran YH-Rakennuttaja Oy käsittelee asiaa hallituksen kokouksessa torstaina 14. joulukuuta.

Kokonaisuuden toinen ongelma on kaupunkikonsernin sisäiset säännöt.
Emokaupungilla ja sen tytäryhtiöillä on rahaa, jota voidaan siirtää vippeinä taskusta toiseen joustavasti tilivuoden aikana. Säännöt kuitenkin kieltävät lyhytaikaisen sisäisen rahoituksen tilikauden yli.

Tytäryhtiö turvautuu rikkaan isännän sijasta pankkiin

Yhtiö tarvitsee lisää käyttöpääomaa pitkäkestoiseen rahoitukseen viedäkseen kaupunginhallituksen ohjauksessa aloitetut rakennushankkeet loppuun. Sen lisäksi yhtiö kaipaa lyhytaikaista rahaa kassaan hoitaakseen tilivuoden vaihtumiseen liittyvät velvoitteensa.

Hallitus päätyy ainoaan mahdolliseen ratkaisuun. Se valtuuttaa toimitusjohtajan neuvottelemaan rahoituksesta pankkien kanssa, koska uusi hakemus SVOP-rahoituksesta tuskin tulee kysymykseen, jos edellisen käsittely jatkuu hallinto-oikeudessa.

Kaupunkikonsernilla on rahaa, mutta tässä tilanteessa se on väärissä taskuissa väärään aikaan.

Alkuperäisessä esityksessä rahoitus oli esitetty hoidettavaksi kaupungin kassavaroista. Imatran kaupungin viimeisimmän tilinpäätösraportin mukaan kaupungin vuosikate on 8,6 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Tilikauden tulos on muodostumassa 6,5 miljoonaksi euroksi.

Sosiaalidemokraattisella ryhmällä on aikaa ensi torstaihin jättää hallintovalitus. Valituksen kirjoittaja Heikki Luukkanen pitää asiaa periaatteellisesti tärkeänä. Kyse on rivivaltuutetun oikeudesta saada oleelliset tiedot riittävän ajoissa päätettäväksi tulevista asioista.

Imatran Yritystilat Oy:lle valitus tarkoittaa tuntuvaa lisää rahoituskuluihin.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset