Parikkala aikoo vaatia hallinto-oikeutta kumoamaan aluehallintoviraston päätöksen, joka estää maalämmön rakentamisen Kirjolan koululle

Aluehallintoviraston mukaan Kirjolan koulun alue kuuluu tärkeään pohjavesialueeseen. Kunta huomauttaa, ettei Likolammen vedenottamoa enää käytetä.

Katri Levänen

Parikkala haluaisi rakentaa maalämpökaivoja Kirjolan koulun lämmittämiseksi. Kunta aikoo valittaa aluehallintoviraston päätöksestä hylätä Parikkalan hakemus maalämpökaivojen rakentamiseksi. Arkistokuva.
Parikkala haluaisi rakentaa maalämpökaivoja Kirjolan koulun lämmittämiseksi. Kunta aikoo valittaa aluehallintoviraston päätöksestä hylätä Parikkalan hakemus maalämpökaivojen rakentamiseksi. Arkistokuva.

Parikkalan kunta aikoo valittaa aluehallintoviraston (AVI) päätöksestä hylätä kunnan hakemuksen energiakaivojen rakentamiseksi. Kunta haluaisi ottaa käyttöön maalämmön Kirjolan koululla.

Kunta täydentää maalämpökaivojen rakentamista koskevaa valitustaan lakimiesten avulla. Tiistaina kokoontunut kunnanhallitus päätti, että täydennetty valitus tuodaan vielä sen hyväksyttäväksi.

Kunta haluaisi asentaa koulun alueelle maalämpöjärjestelmän, mutta AVI:n mielestä maalämpökaivot muodostaisivat riskin alueen pohjavesille.

Kunta katsoo, että riskit eivät ole sen suurempia kuin Kirjolan alueella normaalisti. Parikkala on mukana kasvihuonekaasupäästöjen nopeaan vähentämiseen keskittyvässä hankkeessa, ja maalämpöön siirtyminen olisi yksi keino vähentää energiantuotannosta aiheutuvia päästöjä.

Kunta on varannut itselleen oikeuden valituksen täydentämiseen ennen sen lopullista käsittelyä.

Kunta perustelee vaatimustaan aluehallintoviraston päätöksen hylkäämisestä sillä, että Likolammen vedenottamoa ei enää käytetä, eivätkä riskit pohjavedelle ole suurempia kuin normaalisti Kirjolan alueella.

Parikkala haluaa minimoida energiantuotannosta aiheutuvat päästöt maalämmön avulla.

Energiakaivoille ei myönnetä lupaa pohjavesialueelle

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä hakemuksen hylkäämistä perustellaan sillä, että pohjavesialueella sijaitseville energiakaivoille ei ole myönnetty lupaa. Energiakaivot voivat liata pohjavettä.

Hakemuksen mukaiset 15 energiakaivoa muodostaa jo itsessään energiakaivokeskittymän.

Aluehallintovirasto toteaa, että alue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, joka kuuluu ensimmäiseen luokkaan.

Likolammen vedenottamo oli käytössä vuoteen 1997. Sitten se toimi varavedenottamona viime vuoteen saakka, jolloin se poistettiin käytöstä.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon mukaan alue säilyy luokiteltuna pohjavesialueena.

Asiasta uutisoi ensin Yle.

Juttua täydennetty ti kello 20.58 kunnanhallituksen päätöksellä täydentää valitusta lakimiesten avulla.

Luetuimmat

Kommentoidut