Kisapuisto on hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan sekä liikuntajohtajan ykkössuosikki monitoimiareenan paikaksi – Jäähallin käyttäjien on syytä varautua maksukorotuksiin, tuli areena minne hyvänsä

Lautakunnat käsittelevät monitoimiareenaa lähipäivinä. Myös demaripuheenjohtajat ovat Kisapuiston kannalla.

Mika Strandén

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg pitää Kisapuistoa lasten ja nuorten kannalta parhaana vaihtoehtona.
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg pitää Kisapuistoa lasten ja nuorten kannalta parhaana vaihtoehtona.

Lappeenkatu keskustassa ei ole kaikkien Lappeenrannan johtavien virkamiesten suosikki mahdollisen monitoimiareenan paikaksi. Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg esittää monitoimiareenan paikaksi Kisapuistoa.

Willberg toimii lasten ja nuorten lautakunnan sekä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittelijänä. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan Kisapuistoa puoltavan esityksen on valmistellut liikuntajohtaja Pasi Koistinen.

Lautakunnat antavat tällä viikolla lausuntonsa monitoimiareenasta sekä sisäliikuntahallista toimitilatoimikunnalle. Lautakuntien puheenjohtajat Harri Iljin (sd.) ja Eeva Arvela (sd.) sanovat olevansa Kisapuiston kannalla.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan johdolla toimitilatoimikunnalle oli esitetty monitoimiareenan paikaksi keskustaa. Toimikunta oli kuitenkin halunnut pitää molemmat vaihtoehdot eli Lappeenkadun ja Kisapuiston vielä mukana.

Lausunnon antaa myös muun muassa kaupunkikehityslautakunta, kuitenkin vasta syyskuun lopulla. Kaupunkikehehityksen ja elinvoiman toimialajohtaja Pasi Leimi kertoo olevansa toimitilatoimikunnalle tehdyn viranhaltijaesityksen kannalla.

– Elinvoimakärjellä esitykseni teen eli esitän keskustavaihtoehtoa, sanoo Leimi.

Toimialajohtaja Tuija Willberg taas toteaa, että lasten ja nuorten lautakunta arvioi monitoimiareenaa ja sen sijoituspaikkaa lasten ja nuorten näkökulmasta.

Nykyisen Kisapuiston kilpajäähallin jääajoista Liiga-SaiPa Oy käyttää vain noin 20 prosenttia. Sen sijaan muut jääurheiluseurat mukaan luettuna SaiPa ry käyttävät jääajasta 80 prosenttia.

Päivi Virta-Salo

Tuija Willberg esittää kahdelle lautakunnalle Kisapuistoa monitoimiareenan paikaksi.
Tuija Willberg esittää kahdelle lautakunnalle Kisapuistoa monitoimiareenan paikaksi.

Keskustahalli hankaloittaisi harrastamista ja lisäisi kuljetusrumbaa

Jääurheiluseurojen lausuntojen perusteella Kisapuistossa, jossa sijaitsevat uusi kilpajäähalli, harjoitushalli sekä UK-areena, pystytään järjestämään toimivasti jääurheiluun liittyvät tapahtumat: harjoitukset, yksittäiset pelitapahtumat, turnaukset ja kilpailut sekä oheisharjoittelu. Tätä mieltä on myös Willberg.

Willbergin mukaan keskustavaihtoehto saattaa lisätä kuljetusliikennettä keskustassa päähallin ja harjoitushallin välillä.

Jos nämä lisämenot tulisivat liikuntatoimen vastattavaksi, ei riittäisi, vaikka kaikki liikuntatoimen nykyiset maksut kaksinkertaistettaisiin. — Esitys

Jääurheiluseurojen mukaan liikkuminen Kisapuiston hallien ja keskustan hallien välillä turnauksissa ja kilpailussa on hankalaa.

Mikäli monitoimiareena rakennetaan keskustaan, on Kisapuistoon samalla ehkä rakennettava uusi pieni jäähalli, jotta harjoitusaikoja olisi riittävästi myös areenatapahtumien aikaan.

Juha Rika

Monitoimiareenan keskustavaihtoehtoa perustellaan elinkeinopolitiikalla, mutta pelätään, että se saattaa heikentää mahdollisuuksia muihin investointeihin.
Monitoimiareenan keskustavaihtoehtoa perustellaan elinkeinopolitiikalla, mutta pelätään, että se saattaa heikentää mahdollisuuksia muihin investointeihin.

Monitoimiareena nostaa käyttömaksuja ja uhkaa muita investointeja

Esityksen mukaan Kisapuisto-vaihtoehto on keskustaa edullisempi investointi. Uudet liikuntapaikat eivät saa esityksen mukaan siirtää tai viivästyttää lasten ja nuorten palveluiden muita tilainvestointeja.

Monitoimiareenan aiheuttamien kasvavien menojen takia ei saa niinikään karsia lasten ja nuorten peruspalveluja.

Molemmat monitoimiareena-vaihtoehdot kasvattavat ylläpitomenoja merkittävästi. Käyttömaksujen korottaminen lienee esityksen mukaan edessä, mikä voi lisätä eriarvoistumista.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle tehdyssä esityksessä todetaan, että monitoimiareena kasvattaa ylläpitomenoja 1,7–1,9 miljoonaa euroa vuodessa. Sisäliikuntahallin vuotuisiksi lisäkustannuksiksi on arvioitu noin 600 000 euroa.

Jos nämä lisämenot tulisivat liikuntatoimen vastattavaksi, ei riittäisi, vaikka kaikki liikuntatoimen nykyiset maksut kaksinkertaistettaisiin.

Lisääntyvät käyttömenot onkin esityksen mukaan lisättävä liikuntatoimen talousarvioon, jotta muut liikuntapaikat ja liikuntapalvelut voidaan säilyttää vähintään nykyisellä tasolla.

Harrastajat Liiga-SaiPaa lukuunotamatta kannattavat Kisapuistoa

Liiga-SaiPa Oy:tä ja SaiPa ry:tä lukuun ottamatta muut Kisapuiston kilpajäähallin jääurheiluseurat olivat sitä mieltä, että uusi jäähalli tulisi rakentaa Kisapuistoon. Myös SaiPa ry:n oman jäsenkyselyn tulokset tukivat jäähallin rakentamista Kisapuistoon.