Ruokolahti valmistelee maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille – Kunta haki valtakunnalliseen kokeiluun, mutta kun ei päässyt, suunnittelee hanketta omillaan

Toteutuessaan kyse olisi aluksi kahden toimintavuoden kokeilusta, jonka aikana tehtäisiin seurantaa varhaiskasvatuksen osallistumisasteesta, lapsiperheiden muutosta Ruokolahdelle sekä kokeilun kustannuksista.

Tuija Horttanainen

Ruokolahden päiväkodissa on tilaa 139 lapselle. Kaikki paikat eivät ole täynnä, joten 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen toteuttaminen onnistuisi nykyisissä tiloissa.
Ruokolahden päiväkodissa on tilaa 139 lapselle. Kaikki paikat eivät ole täynnä, joten 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen toteuttaminen onnistuisi nykyisissä tiloissa.

Ruokolahden kunta valmistelee maksuttoman varhaiskasvatuksen käynnistämistä 5-vuotiaille ensi syksynä.

Varhaiskasvatuspäällikkö Sari Kokkosen esityksen mukaan kyse olisi kahden toimintavuoden, 2021–2022 ja 2022–2023, mittaisesta kokeilusta, jonka aikana tehtäisiin seurantaa varhaiskasvatuksen osallistumisasteesta, lapsiperheiden muutosta Ruokolahdelle sekä kokeilun kustannuksista.

Sen jälkeen kokeilua mahdollisesti laajennettaisiin koskemaan 3–5-vuotiaita lapsia.

– Esitän kokeilun pituudeksi kahta vuotta myös siksi, että tuona aikana ehtii todennäköisesti tulla myös valtakunnallisia linjauksia asiaan liittyen. Yksi kysymys on se, alkaako oppivelvollisuus jatkossa viiden vuoden iässä eli tuleeko esikoulusta pysyvästi kaksivuotinen, Kokkonen taustoittaa.

"Varhaiskasvatusmaksu ei saa olla osallistumisen este"

Maksuttoman varhaiskasvatuksen toiminta-aika olisi neljä tuntia päivässä eli sama kuin esiopetuksessa. Kuljetusoikeus ei koskisi 5-vuotiaita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun.

Ruokolahti ilmoitti myös halukkuutensa tähän kokeiluun, mutta ei tullut valituksi. Etelä-Karjalasta kokeiluun tulivat valituiksi Imatran lisäksi Lappeenranta, Lemi, Luumäki ja Parikkala.

 – Maksuton varhaiskasvatus olisi lasten ja ruokolahtelaisten lapsiperheiden etu. Näin varmistetaan, että varhaiskasvatuksesta perittävä maksu ei ole kenellekään osallistumisen este. Valtakunnallisena tahtotilana on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Tämä on oikea suunta ja hyvä asia, Kokkonen summaa.

Kokeilu ei edellytä uusien työntekijöiden palkkaamista

Ensimmäisen toimintavuoden aikana kokeilu tulisi maksamaan Ruokolahden kunnalle noin 30 500 euroa.

Summa muodostuu asiakasmaksutulojen vähenemisestä (20 000 euroa) ja muista kustannuksista (10 500 euroa), joita ovat esimerkiksi lasten lounaskulut ja materiaalihankinnat.

Toimintavuoden 2021–2022 alussa Ruokolahdella arvioidaan olevan noin 120 lasta varhaiskasvatuksessa. Päiväkodissa on 139 paikkaa. Kyseisen toimintavuoden aikana Ruokolahdella on 5-vuotiaita lapsia 35.

Tällä hetkellä kunnan 5-vuotiaista (vuonna 2016 syntyneet) on kahdeksan lasta varhaiskasvatuksen ulkopuolella.

Hyvinvointipalvelujen lautakunta saa asian käsittelyynsä tiistain 23.2. kokouksessaan.

Taustalla on Mika Vanhatalon ja SDP:n valtuustoryhmän tekemä valtuustoaloite, jonka mukaan kaikilla yli 3-vuotiailla olisi oikeus osa-aikaiseen, 4–5 tuntia päivässä kestävään varhaiskasvatukseen.

Toteutus tapahtuisi aloitteen mukaan ikäluokka kerrallaan 5-vuotiaista alkaen.