Kaukaan Abessinianpuiston kaavamuutosta käsitellään keskiviikkona — Lappeenrannan itäinen paloasema aiotaan rakentaa puistoon

Kaupunkikehityslautakunta ehdottanee kaupunginhallitukselle asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

Lappeenrannan kaupunki

Abessinianpuisto sijaitsee Kaukaan kaupunginosassa. Alue on kuvassa Lauritsalantien oikealla puolella oleva metsäinen kaistale.
Abessinianpuisto sijaitsee Kaukaan kaupunginosassa. Alue on kuvassa Lauritsalantien oikealla puolella oleva metsäinen kaistale.

Suunnitelma rakentaa Lappeenrannan itäisen alueen paloasema Kaukaan Abessinianpuistoon etenee. Keskiviikkona kokoontuvalle kaupunkikehityslautakunnalle ehdotetaan, että se merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja hyväksyy kaupunkisuunnittelun vastineet. Sen jälkeen kaupunkikehityslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

Abessinianpuisto sijaitsee Lauritsalantien, Parkkarilankadun ja Standertskjöldinkadun välisellä alueella. Paloasemalle kaavailtu alue on voimassa olevassa asemakaavassa puistoa.

Kaavamuutossuunnitelmaan on tullut neljä mielipidettä läheisen asuinalueen asukkailta. Asukkaat ovat huolissaan esimerkiksi puistoalueen pienenemisestä ja melun lisääntymistä. Myös paloaseman bensa-asema ja hallirakennukset mietityttävät alueen asukkaita.

Asemakaavaselostuksen mukaan lähimpien asuinrakennusten päädyt olisivat 28—36 metrin päästä paloasemasta.

Itäalueen paloaseman valmistuttua nykyistä Armilankadun keskuspaloasemaa ei enää tarvita. Pelastuslaitoksen perustelun mukaan se ei tulevaisuudessa ehtisi itäalueelle riittävän nopeasti tulevaisuudessa Armilankadulta. Uuden paloaseman rakentaminen Abessinianpuistoon parantaisi tilannetta.

Kun kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavamuutoksen, se asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi. Mikäli asemakaavaehdotus ei muutu olennaisesti, se viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.