Vesterisen luottamusta arvioiva valiokunta aloitti työnsä — Valtuustokäsittelyyn asia ehtii aikaisintaan maalis—huhtikuussa

Poliisille marraskuussa jätetyn tutkintapyynnön eteneminen on vielä ratkaisematta. Valiokunta tarvitsee asian selvittelyssä useita kokouksia.

Minna Mänttäri

Aikaisintaan maalis-huhtikuun vaihteessa selviää, nauttiiko Eksoten puheenjohtaja  Marja-Liisa Vesterinen valtuuston luottamusta. Arkistokuva valtuuston kokouksesta.
Aikaisintaan maalis-huhtikuun vaihteessa selviää, nauttiiko Eksoten puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen valtuuston luottamusta. Arkistokuva valtuuston kokouksesta.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallituksen puheenjohtajan Marja-Liisa Vesterisen (sd.) luottamusta selvittävä valiokunta kokoontui ensimmäistä kertaa torstaina. Valiokunnan puheenjohtajan Antti Vilkon (kesk.) mukaan kyseessä oli lähinnä järjestäytymiskokous.

Valiokunta tutustuu työnsä aikana tarkastuslautakunnan käsittelemään materiaaliin Vesterisen epäillyistä väärinkäytöksistä ja epäasiallisesta toiminnasta, kuulee asianosaisia ja tekee aikanaan oman arvion.

— Yritämme päästä mahdollisimman nopeasti lopputulokseen. Tämä on sellaista asioiden kokoamista, sitten on joitakin kuulemisia ja lopulta esityksen tekeminen valtuustolle, kuvailee Vilkko.

Valtuutetuista valittu seitsemänjäseninen valiokunta pitää Vilkon mukaan matalaa profiilia.

— Mahdollisimman vähän tuodaan julkisuuteen näitä asioita. Tulemme asiassa ulos, kun saamme valmista aikaan.

Mahdollisimman vähän tuodaan julkisuuteen näitä asioita. — Antti Vilkko

Valiokunta kokoontuu seuraavan kerran ensi viikolla. Vilkon mukaan asian selvittely vaatii useita kokouksia.

Eksoten seuraavan valtuuston kokous järjestetään mahdollisesti maalis—huhtikuun vaihteessa. Jos valikokunta saa työnsä valmiiksi, Vesterisen tapausta käsitellään silloin. Varmaa se ei kuitenkaan ole.

— Matkan varrella nähdään, tuleeko vastaan lisää mutkia.

Minna Mänttäri

Valiokunnan puheenjohtajana toimivan Antti Vilkon mukaan asian selvittäminen vaatii useita kokouksia.
Valiokunnan puheenjohtajana toimivan Antti Vilkon mukaan asian selvittäminen vaatii useita kokouksia.

Poliisiasia vielä kesken

Tarkastuslautakunta teki Vesterisen toiminnasta tutkintapyynnön poliisille marraskuussa. Tutkintapyynnössä on 38 sivua sekä liitteitä. Poliisi ei ole vielä ratkaissut, raukeaako tutkinta vai edetäänkö syytetutkintaan. Jos poliisi päättää käynnistää tutkinnan, on Vesterisen siirryttävä sivuun tutkinnan ajaksi luottamustehtävästään.

Vilkko toteaa, että poliisin ratkaisusta voisi olla apua valiokunnan työskentelyssä, mutta valiokunta voi tehdä työnsä myös ihan omillaan.

— Valiokunta työstää näkemyksensä joka tapauksessa valtuustolle. Työ on pitkälti sen pohtimista, onko luottamusta vai epäluottamusta tähän luottamushenkilöön. Tutkimme, mihin luottamuspula perustuu.

Vilkko on pahoillaan, että nyt esillä olevan kaltaista asiaa joudutaan selvittämään.

— Ei tarvitsisi olla tällaisia juttuja. Aina tämmöinen nakertaa systeemin toimivuutta. Kuitenkin on hyvä, että on toimintamalli siihen, kun tulee esiin asioita, joita pitää kyseenalaistaa.

Vaikutuksia koko puheenjohtajistoon

Valtuusto päätti perustaa tilapäisen valiokunnan ennen joulua. Valiokunta esittää valtuustolle oman näkemyksensä, ja valtuusto tekee lopullisen päätöksen siitä, nauttiiko Eksoten hallituksen puheenjohtaja Vesterinen valtuuston luottamusta.

Jos Vesterinen ei nauttisi valtuuston luottamusta, kuntalain mukaan koko puheenjohtajisto joutuisi tässä tapauksessa eroamaan. Sen jälkeen pitäisi nimittää uusi puheenjohtajisto, johon nykyiset varapuheenjohtajat todennäköisesti valitaan.

Edellisten kunnallisvaalien jälkeen puheenjohtajan paikka on puolueiden sopimusten mukaan Lappeenrannan demareilla. Tasa-arvosäännösten perusteella se on myös naispaikka, mikäli Heikki Järvenpää (kok.) ja Jarmo Pulli (kesk.) jatkaisivat varapuheenjohtajina.