Määräaikaisena lähihoitajana kolme ja puoli vuotta työskennellyt nainen vaatii oikeudessa Eksotelta yli 30 000 euron korvausta perusteettomasta työsuhteen päättämisestä

Entinen lähihoitaja vaatii korvausta perusteettomasta työsuhteen päättämisestä sekä irtisanomisajan palkkaa. Eksote pitää entisen työntekijän vaatimuksia perusteettomina.

Moises Garibay

Määräaikaisena lähihoitajana kolme ja puoli vuotta työskennellyt nainen vaatii oikeudessa Eksotelta yli 30 000 euron korvausta perusteettomasta työsuhteen päättämisestä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) määräaikaisena lähihoitajana työskennellyt nainen on haastanut Eksoten oikeuteen työsuhteen purkamisesta. Asiaa käsiteltiin Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa perjantaina.

Naisen mukaan hän työskenteli Eksoten lähihoitajana yhtäjaksoisesti noin kolmen ja puolen vuoden ajan vuosina 2013—2016.

Naisen mielestä Eksotella ei ollut perusteltua syytä peräkkäisten, määräaikaisten työsopimusten solmimiseen hänen kanssaan. Työsuhdetta tulisi siis käsitellä toistaiseksi voimassa olevana, joka on päätetty perusteetta.

Eksote tarjosi naiselle takautuvasti toistaiseksi voimassa olevaa lähihoitajan tehtävää. Ehtona oli, että naisen olisi pitänyt suorittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lääkkeenantolupa kuukauden kuluessa työn aloittamisesta tai tehtävänkuva muutettaisiin hoitoavustajan tehtäväksi.

Nainen ilmoitti hyväksyvänsä tarjouksen, mikäli työnantaja korvaisi takaisinperittävät työttömyyskorvaukset ja mikäli hän saisi lisäopetusta ja tukea, jos lääketentti ei menisi läpi. Hän ei ottanut tehtävää vastaan.

Hän vaatii Eksotea maksamaan hänelle työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä vuoden palkkaa vastaavan summa eli noin 31 000 euroa, irtisanomisajan täyden palkan noin 3 000 euroa sekä oikeudenkäyntikulut.

Eksoten mukaan määräaikaisuuksille oli syy

Eksote vaatii Etelä-Karjalan käräjäoikeutta hylkäämään kantajan vaatimukset ja kantajaa korvaamaan Eksoten oikeudenkäyntikulut.

Eksoten mukaan määräaikaisille työsopimuksille on ollut perusteltu syy, sillä määräaikaista työntekijää on tarvittu tekemään sairausloman ja työkierron sijaisuuksia, palvelurakenteen muutoksesta johtuvia sijaisuuksia ja resurssipoolin kehittämishankkeesta johtuvia vuosilomasijaisuuksia. Eksotella ei ole ollut pysyvää työvoiman tarvetta.

Eksoten mukaan sillä on ollut peruste päättää työsopimus, sillä lähihoitaja ei ole suorittanut lääkelupaa, vaikka työnantaja on niin ohjeistanut ja määrännyt.

Käräjäoikeus antaa päätöksensä tapauksessa myöhemmin.

Päivitetty 8.2.2019 klo 13.28: Päivitetty otsikkoa ja ingressiä.