Imatran valtuustossa puitiin turkulaista liikennöitsijää ja lainvastaisia tekoja koulussa – Aloite etäopetuksen käyttämisestä väkivaltaisen oppilaan hillitsemiseen ei mennyt läpi

Imatran joukkoliikenteen liikennöitsijä vaihtuu. Viimeistään marraskuussa 10 sähköbussin kanta pitäisi olla kokonaan käytössä.

Kai Skyttä

Imatran paikallisbusseissa tuli tammikuussa käyttöön uusi lippu- ja maksujärjestelmä, iLippu. Matkahuollon liput toimivat kuitenkin kesäkuun alkuun saakka. Arkistokuva.
Imatran paikallisbusseissa tuli tammikuussa käyttöön uusi lippu- ja maksujärjestelmä, iLippu. Matkahuollon liput toimivat kuitenkin kesäkuun alkuun saakka. Arkistokuva.

Imatran kaupungin joukkoliikennettä hoitava liikennöitsijä on kesäkuun alusta lähtien turkulainen V-S Bussipalvelut. Nykyisin Imatran joukkoliikenteestä vastaa Pohjolan Liikenne.

Paikallisliikenteen ostoliikennesopimus on voimassa 2.6.2031 saakka, eli vuosikymmenen ajan. Vielä muutaman kuukauden ajan voimassa oleva, keväällä päättyvä sopimus on kestoltaan viisivuotinen.

Kaupunki maksaa jatkossa V-S Bussipalveluille 1,9 miljoonaa euroa vuodessa joukkoliikenteen järjestämisestä.

Imatran kaupunki toivoi pidemmän sopimuskauden johtavan siihen, että tarjouksia tulee myös sellaisilta liikennöitsijöiltä, joiden busseissa käytetään ympäristöystävällisiä polttoaineita.

Imatran joukkoliikenteen bussien haluttiin jatkossa kulkevan sähköllä tai kaasulla fossiilisten polttoaineiden sijaan. Tämä toteutuu, sillä kaikki uudet bussit liikkuvat sähköllä.

Kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma kertoo Imatran kaupungin tiedotteessa, että yksikään kilpailutukseen osallistuneista liikennöitsijöistä ei tarjonnut perinteistä dieseliä. Kilpailutukseen osallistui kaikkiaan kahdeksan liikennöitsijää.

Uusi sopimus tuo Imatralle myös yhden bussin enemmän kuin aikaisemmin. Tämän hetken yhdeksän auton kalusto kasvaa kymmenen bussin vahvuiseksi.

Kaikki bussit ovat 60-paikkaisia ja matalalattiallisia.

Sähköbusseja ei välttämättä nähdä heti kesällä Imatralla, sillä uusien autojen toimitusaika on noin kahdeksan kuukautta. Sähköbussikanta pitäisi olla kokonaan käytössä marraskuussa.

Timo Härkösen kiusaamisaiheinen valtuustoaloite käsiteltiin maanantaina. Arkistokuva.
Timo Härkösen kiusaamisaiheinen valtuustoaloite käsiteltiin maanantaina. Arkistokuva.

Etäopetus ei käy kurinpidolliseksi rangaistukseksi

Joukkoliikenteen uudesta sopimuksesta päätettiin maanantaina Imatran kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Valtuusto käsitteli kokouksessaan myös valtuutettu Timo Härkösen (ps.) tekemää valtuustoaloitetta. Härkönen esitti, että etäopetus voisi olla osaratkaisu häiriköivän tai väkivaltaisen oppilaan hillitsemiseksi.

– Häiriköinnille altis oppilas suorittaisi opintojaan etänä määrätyn ajan. Oltuaan määrätyn ajan etäopiskelussa oppilas palaisi takaisin luokkayhteisöönsä. Mikäli häiriökäytös toistuu, määrättäisiin hänet uudelleen vastaavaan etäopiskeluun, Härkönen esitti aloitteessaan.

Tämä toimintamalli palauttaisi Härkösen näkemyksen mukaan turvan ja koulurauhan muulle kouluyhteisölle.

Aloitetta aiemmin käsitellyt hyvinvointilautakunta linjasi päätöksessään opetuspalveluiden päällikkö Minna Rovion valmistelun pohjalta, että etäopetusta ei voida järjestää perusopetuslain mukaisena kurinpidollisena rangaistuksena.

Etäopetus on mahdollista ainoastaan perusopetuslain poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana. Tämä järjestely ei koske haavoittuvimmassa asemassa olevien oppilaiden oppilaita.

Näitä oppilaita ovat esimerkiksi esiopetuksen oppilaat, perusopetuksen vuosiluokkien 1.–3. luokkien oppilaat, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaat sekä pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen oppilaat.

Kiusaaminen ja sen estäminen herätti maanantain valtuustossa paljon keskustelua. Lainvastainen teko -termin käyttämistä kiusaaminen-sanan sijaan pidettiin yleisesti hyvänä.

– Kiusaamisen alle ei voi mennä kaikki lyijykynän katkaisusta törkeään pahoinpitelyyn, tiivisti Matti Hirvonen (kok.).

Härkönen ilmaisi kokouksessa huolensa uudesta opetussuunnitelmasta.

– Tutkimusten mukaan avoimissa oppimisympäristöissä kiusaaminen lisääntyy. Uusi opetussuunnitelma tuntuu painottavan oikeuksia, ei velvollisuuksia. Tuleeko koulussa voimaan viidakon lait? Millä tavalla lainsäädäntö saadaan kohdalleen tämän ikuisuusasian kanssa, Härkönen kyseli.

Koulukiusaaminen laajemminkin esillä

Härkösen aloitteen kanssa samassa kokonaisuudessa käsiteltiin myös Kosken koulun 6K-luokan oppilaiden aloite, jonka tarkoituksena olisi vähentää tai jopa lopettaa kiusaaminen merkitsemällä koulukeskuksiin kiusaamisvapaa-alue kylttien tai ”liikennemerkkien” avulla.

Aloite sisältää tukun muitakin toimia kylttien tai "liikennemerkkien" lisäksi.

Samoin käsittelyssä oli Raahen kaupunginvaltuuston koulukiusaamista koskeva haaste valtuustoille. Haasteen tavoitteena on tehdä yhdessä koko Suomeen välittävä ja turvallinen koulu.

Kasvatus- ja opetuspalvelut ottaa haasteen vastaan ja alkaa valmistella mallia, jolla vahvistetaan kiusaamisvapaata kaupunkia ja turvaverkkoa oppilasaloitteen idean pohjalta.

Uusimmat uutiset