Lappeenranta vaatii Eksotea karsimaan palveluverkkoa — tiedossa kylmää kyytiä sote-palveluille, Vesterinen: Tulisi sellaisia ratkaisuja, joita ei missään tapauksessa haluttaisi toteuttaa.

Lappeenrannan taloudelliset resurssit riittävät Kimmo Jarvan mukaan vain vähenevien palvelujen palveluverkkoon.

Katja Juurikko

Eksoten palvelut saattavat uudessa palveluverkossa keskittyä ja karata nykyistä kauemmaksi monelta asiakkaalta.
Eksoten palvelut saattavat uudessa palveluverkossa keskittyä ja karata nykyistä kauemmaksi monelta asiakkaalta.

Lappeenrannan kaupunginhallitus toivoo Eksoten karsivan rohkeasti palveluverkkoaan. Kaupunginhallitus päätti maanantaina evästää lappeenrantalaisia Eksoten hallituksen ja valtuuston jäseniä ensi keskiviikon valtuustoseminaaria varten.

Arvion mukaan kaupungin rahoitusraami riittää vain sellaiseen palveluverkkoon, jossa palvelut vähenevät nykytasosta. Se tarkoittaisi Eksoten laatimista kolmesta palveluverkkoskenaariosta keskimmäisen valintaa eli vähenevien palvelujen palveluverkkoratkaisua.

Kaupungin rahoitusraami riittää vain sellaiseen palveluverkkoon, jossa palvelut vähenevät nykytasosta. — Kimmo Jarva

Eksoten valtuusto käsittelee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon tulevaisuutta keskiviikon seminaarissaan.

Eksote on pitänyt palveluverkkosuunnitelmat tähän mennessä visusti salassa julkisuudelta. Vaikka linjauksia tehdään jo keskiviikkona, saadaan jo tehdyistä skenaarioista tietää vasta tuolloin. Julkisen keskustelun tila uhkaa jäädä olemattomaksi.

Kriisiskenaario sentään vältettäneen

Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) kertoo, että tuo keskimmäinenkin palveluverkkoskenaario tietää kovia muutoksia palveluihin.

— Siinäkin tulisi sellaisia ratkaisuja, joita ei missään tapauksessa haluttaisi toteuttaa. Jää nähtäväksi, mitä Eksoten valtuusto seminaarissaan linjaa, toteaa Vesterinen.

Vesterinen ei usko, että tiukin eli niin sanottu kriisiskenaario saa ilmaa siipiensä alle.

Eksoten hallitus käsittelee palveluverkkoasiaa heti valtuustoseminaarin jälkeen keskiviikkona.

Seminaariaineiston mukaan kukin skenaario maksaa tietyn summan kunnille. Valtuustoseminaarissa valtuusto ilmeisesti sorvaa konkreettisemmin, millaista palveluverkkoa ja palveluita valitulla skenaariolla saisi.

Minna Mänttäri

Jää nähtäväksi, millaisia laatuarvioita Eksoten palveluista annetaan lähivuosina.

Lappeenranta ei halua korottaa veroprosenttia tai karsia muita palveluita

Lappeenrannan kaupungin arvion mukaan Lappeenrannan talous ei riitä kattamaan esillä ollutta sote-menojen kasvua. Kasvu tietäisi menojen leikkausta muusta palvelutuotannosta tai kunnallisveron korottamista. Kaupunki ei pysty sitoutumaan Eksoten vuosien 2019 — 2022 rahoitusraameihin.

Kaupunginhallituksen mielestä vähenevien palvelujen palveluverkon yksityiskohdista sekä vaikutuksista palvelujen saatavuuteen ja kustannuksiin tulisi sopia yhdessä kuntien kanssa nopealla aikataululla nyt keväällä.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva toteaa esityksessään, että Perlacon Oy:n selvityksen mukaan muidenkaan Etelä-Karjalan kuntien kantokyvyt eivät kestä juurikaan sote-kustannusten kasvua.

Marja-Liisa Vesterisen mielestä kuntien olisi hyvä arvioida sitä, miten painotetaan sote-palveluja verrattuna kunnan muihin palveluihin.

Juttua muokattu 18.2.2019 klo 20.18. Täsmennetty otsikon sanamuotoa.