Tutkintapyyntö Eksoten 30 miljoonan euron palkkapommiin vastuullisten toimista lähtee poliisille  Eksoten hallituksen yksimielisellä päätöksellä – Työntekijät saavat palkkarästinsä näillä näkymin marraskuussa

Palkkojen harmonisointi jäi kesken Eksoten perustamisen jälkeen. Tämän takia Eksote joutuu maksamaan rästipalkkoja jälkikäteen noin 30 miljoonaa euroa. Nyt palkat on viimein harmonisoitu, mikä näkyy lokakuun palkanmaksussa.

Kai Skyttä

Eksotelta lähtee tutkintapyyntö poliisille. 30 miljoonan euron palkkapommiin syyllisten toiminta halutaan selvittää.
Eksotelta lähtee tutkintapyyntö poliisille. 30 miljoonan euron palkkapommiin syyllisten toiminta halutaan selvittää.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallitukselta lähtee tutkintapyyntö poliisille 30 miljoonan euron palkkasaataviin liittyen. Eksoten hallitus päätti tutkintapyynnön tekemisestä Kaakkois-Suomen poliisille keskiviikkona yksimielisesti.

Aiemmin hallitus oli valtuuttanut toimitusjohtaja Timo Sakselan valmistelemaan tutkintapyyntöä vastuullisten toimista palkkausjärjestelmää koskevassa asiassa.

Tutkintapyyntö on Eksoten mukaan salassa pidettävä.

Eksote oli selvittänyt palkka-asiaa myös Eksoten omistajakuntien edustajien kanssa. Kunnat edellyttivät toimia asian selvittämiseksi.

Harmonisointia ei saatu tehtyä 10 vuodessakaan

Kun Eksote perustettiin runsaat kymmenen vuotta sitten, olisi eri kunnista tulevien työntekijöiden palkat pitänyt yhdenmukaistaa joidenkin vuosien kuluessa. Palkat olisi pitänyt suhteuttaa kärkipalkkoihin.

Tätä harmonisointia ei oltu vieläkään tehty, minkä takia Eksote joutuu nyt maksamaan kaikkiaan noin 30 miljoonan euron rästipalkat sivukulut mukaanlukien.

Harmonisointi aiheuttaa lisäksi vuotuiset runsaan kahdeksan miljoonan euron lisäkulut, kun Eksote joutuu maksamaan yhdenmukaistettuja, aiempaa korkeampia palkkoja.

Minna Mänttäri

KVTESin piiriin kuuluvat työntekijät saavat oikeaan tasoon harmonisoidut palkat lokakuun palkanmaksun yhteydessä. Rästipalkkoja pitää odottaa marraskuuhun.
KVTESin piiriin kuuluvat työntekijät saavat oikeaan tasoon harmonisoidut palkat lokakuun palkanmaksun yhteydessä. Rästipalkkoja pitää odottaa marraskuuhun.

Palkankorotus näkyy lokakuun palkanmaksussa

Eksoten henkilöstö- ja viestintäjohtaja Santtu Niemi kertoo, että nyt lokakuun palkanmaksun yhteydessä KVTESin piiriin kuuluvat työntekijät saavat jo harmonisoidut, oikeat palkat.

Sen sijaan yllättävän työlääksi osoittautunut rästipalkkojen selvittely valmistunee niin, että nuo erät maksetaan marraskuussa.

Laskenta on vielä kesken, mutta enimmillään jotkut saanevat yli 10 000 euroa palkkaa takautuvasti.

Niemi on aiemmin selvittänyt, että pitkään noudatettu palkkajärjestelmä oli vuonna 2011 luotu pääluottamusmiesten kanssa yksissä tuumiin.

Palkkojen harmonisointi periaatteella sama palkka samasta työstä jäi kuitenkin vaiheeseen.

– Yksimielisyys harmonisointiin liittyen alkoi rakoilla vuosina 2015 ja 2016.

Pääsopijajärjestöt ja Kuntatyönantaja olivat neuvotelleet erimielisyydestä ratkaisun. Se saatiin kesäkuun lopulla.

Entinen johto ihmettelee syytöksiä

Syytetyn penkille on julkisuudessa istutettu Eksoten entistä virkamiesjohtoa kuten entistä hallintojohtajaa Keijo Siiskosta ja entistä toimitusjohtajaa Pentti Itkosta.

Entinen johto on aiemmin kertonut Etelä-Saimaalle, etteivät he hyväksy väitteitä, joiden mukaan nimenomaan heidän virheidensä takia Eksote joutui hyväksymään 30 miljoonan euron sopimuksen.

Siiskonen tähdensi, että palkkaharmonisoinnin kustannukset perustuvat lakiin ja ovat väistämättömiä, kyse oli vain ajankohdasta, milloin ne pitää maksaa.

Siiskosen mukaan harmonisoinnin todellinen hinta olisi ollut 60 miljoonaa euroa, eli neuvoteltu sopimus oli kompromissi.

Esimerkiksi Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva oli vaatinut Etelä-Saimaan haastattelussa selvitettäväksi, miten näin ison mittaluokan asia on päässyt tapahtumaan. Missä on tehty virhe ja ketkä ovat vastuussa.

Jarvan mukaan raskauttavaa oli vielä se, että asia oli pimitetty julkisuudelta, myös kuntajohtajilta.

– Me saimme tiedon silloin, kun ei ollut enää mitään tehtävissä. Kuntajohtajia ei ole pidetty riittävästi ajan tasalla, sanoi Jarva.