Pien-Saimaan pelastajat on Vuoden vesistökunnostaja — Pitkäjänteinen työ näkyy veden laadussa

Työtä on tehty lähes 20 vuoden ajan — On selvitetty vesistön tilaa, suunniteltu ja tehty konkreettisia parannustoimia ja myös seurattu toimenpiteiden vaikutuksia.

Mika Strandén

Kivisalmen pumppaamon toiminnan ja virtausohjauksen kehittäminen on kuulunut Pien-Saimaan pelastajien toimintaan.
Kivisalmen pumppaamon toiminnan ja virtausohjauksen kehittäminen on kuulunut Pien-Saimaan pelastajien toimintaan.

Suomen ympäristökeskus on palkinnut Lappeenrannan kaupungin ja Pien-Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen Vuoden vesistökunnostaja -palkinnolla.

Perustelujen mukaan tämän Pien-Saimaan pelastajat -ryhmän laaja-alaisen, vaikuttavan ja pitkäjänteisen vapaaehtoistyön tuloksena vesien tila on parantunut merkittävästi Pien-Saimaalla sekä Maavedellä.

Ryhmä on vuosituhannen alusta lähtien selvittänyt vesistön tilaa sekä suunnitellut ja toteuttanut useita vesistön tilaa parantavia toimenpiteitä. Ongelmiin on haettu myös uusia ratkaisuja. Valitut toimenpiteet ovat perustuneet huolelliseen suunnitteluun ja niiden vaikutuksia on seurattu.

Voittajayhteisö on toteuttanut lähes 20 vuoden aikana sata kosteikkoa sekä kehittänyt Kivisalmen pumppaamon toimintaa ja virtausohjausta. Lisäksi takana on merkittävä määrä hoitokalastuksia sekä lukuisia muita kuormitusta vähentäviä toimia.

Avaintoimijat ovat omalla aktiivisella otteellaan, hankkeisiin sitoutumisellaan ja kannustavalla esimerkillään onnistuneet luomaan laajan vesienhoidon verkoston.

Voittajayhteisön aktiivinen vesiensuojelutyö on poikinut useita toisiaan tukevia hankkeita. Niihin on saatu rahoitusta EU:lta, ely-keskukselta, Lappeenrannan kaupungilta, läntisen Pien-Saimaan kalastusalueelta ja sen osakaskunnilta, Taipalsaaren kunnalta, säätiöltä sekä maanomistajilla. Menetelmäkehityksessä keskeistä on ollut Lappeenrannan teknisen korkeakoulun panos.

Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon voi saada henkilö, hanke, yhdistys tai yhteisö, joka on tehnyt esimerkillistä työtä vesistöjen kunnostuksen eteen. Palkinto jaetaan vuosittain, nyt kuudetta kertaa.

Valintaraatiin kuuluivat tänä vuonna Seppo Hellsten Suomen ympäristökeskuksesta, Jenni Jäänheimo ympäristöministeriöstä, Sanni Manninen-Johansen Vanajavesikeskuksesta, Pirkko-Liisa Luhta Metsähallituksesta, Manu Vihtonen WWF-Suomesta, Eeva-Kaarina Aaltonen Pohjanmaan Vesi ja ympäristö ry:stä sekä Jermi Tertsunen ja Sami Moilanen ely-keskuksista.

Palkinnon ottivat Oulussa pidetyn Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarin yhteydessä vastaan Pien-Saimaan pelastajien edustajina Raija Aura Lappeenrannan kaupungilta ja Marjut Sassi Pien-Saimaan vesiensuojeluyhdistyksestä.

Uusimmat uutiset