Hallinto-oikeus kumosi kaupungin myöntämän poikkeamisluvan Lappeenrannan Kesämäessä — Maanomistajia pitää kohdella tasapuolisesti

Lappeenrannan tekninen lautakunta oli myöntänyt lisää rakennusoikeutta poikkeamisluvalla Kesämäen erityisiä arvoja sisältävälle omakotialueelle. Sen sijaan valitus lautakunnan jäsenen Terttu Finskan (kok.) esteellisyydestä ei mennyt läpi.

Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätös myöntää lisää rakennusoikeutta omakotitontille Kesämäkeen meni nurin hallinto-oikeudessa.
Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätös myöntää lisää rakennusoikeutta omakotitontille Kesämäkeen meni nurin hallinto-oikeudessa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumoaa Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätöksen lisätä Kesämäessä olevan omakotitontin rakennusoikeutta ja hylkää poikkeamishakemuksen.

Perusteena on maanomistajien tasapuolinen kohtelu, alueen arvosta saatu selvitys sekä poikkeamisen suuruus.

Jos yhdelle myönnetään lisää rakennusoikeutta, pitäisi vastaava sallia kaikille muille vastaavassa tilanteessa oleville kiinteistönomistajille.

Kaupungilla on mahdollisuus valittaa päätöksestä.

Sen sijaan hallinto-oikeus ei pitänyt lautakunnan jäsentä Terttu Finskaa (kok.) esteellisenä käsittelemään asiaa.

Rakennusoikeus tuplaantui 

Lautakunta oli vuosi sitten marraskuussa päättänyt nostaa Kesämäessä sijaitsevan omakotitontin rakennusoikeutta 200 neliöstä 400 neliöön poikkeamispäätöksellä.

Teknisen lautakunnan mukaan alueella oli tiivistämistarpeita, minkä takia poikkeamisen myöntäminen oli perusteltua.  Päätöksestä oli valitettu hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus toteaa, että yksittäisellä poikkeamisluvalla ei voida muuttaa voimassa olevaa kaavaa. Kaavan korjaukset on tehtävä kaavoitusprosessilla niin että aluetta tarkastellaan kokonaisuutena.

Jos yksi saa niin muillekin annettava

Asemakaavassa kaikille tonteille oli määritelty sama rakennusoikeus tontin pinta-alasta riippumatta. Hallinto-oikeuden mukaan myönnetty merkittävä korotus rakennusoikeuteen vaarantaisi kiinteistönomistajien yhdenvertaisen kohtelun.

Jos yhdelle myönnetään lisää rakennusoikeutta, pitäisi vastaava sallia kaikille muille vastaavassa tilanteessa oleville kiinteistönomistajille.

Lisäksi poikkeamisluparatkaisulla ei pystytä arvioimaan riittävästi Kesämäen rakennetun ympäristön säilytettäviä arvoja.

Terttu Finska ei ollut esteellinen


Valittajat katsoivat myös, että lautakunnan jäsenenä päätöksentekoon osallistunut Remaxin kiinteistönvälittäjä Terttu Finska olisi ollut asiassa esteellinen.

Rakennusoikeuden hakija oli saanut aloitteen rakennusoikeuden lisäämiseen kiinteistönvälittäjiltä. Hakija kertoi pyytäneensä arvion myyntihinnasta yhdeksältä kiinteistönvälitystoimistolta. Yksi arvioija oli Remax.

Hallinto-oikeuden mukaan Finska ei ollut esteellinen. Remaxin tarjouksen oli allekirjoittanut yrittäjä Mika Laitinen. Hallinto-oikeus perustelee, että toimeksiantosuhdetta Remaxiin ei ollut ja sen syntyminen jatkossakin oli epävarmaa. Finska ei ollut henkilökohtaisesti antanut arviota tai tarjousta.