Imatran yleiskaavan runkomalli sotii maakuntakaavaa vastaan: Saaret ja Saimaan rannan läheiset alueet on merkitty uusiksi asuinalueiksi

Yleiskaavan 2040 rakennemallia esiteltiin ennen joulua kaupunginhallitukselle, joka antoi luvan jatkaa valmistelua.

Imatran kaupunki

Kuvakaappaus Imatran yleiskaavan 2040 rakennemallista. Malonsaari, Mikonsaari ja Haapasaari ovat kartassa enimmäkseen beigeä, mikä merkitsee uutta asuinaluetta.
Kuvakaappaus Imatran yleiskaavan 2040 rakennemallista. Malonsaari, Mikonsaari ja Haapasaari ovat kartassa enimmäkseen beigeä, mikä merkitsee uutta asuinaluetta.

Imatran uuden yleiskaavan suuntaviivat ovat selvillä.

Haapasaari, Mikonsaari ja Malonsaari sekä Imatran kylpylän ja Niskalammen sataman väliset alueet ovat rantaviivaa lukuunottamatta merkitty uusiksi tai olennaisesti muuttuviksi asuinalueiksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuleva yleiskaava mahdollistaa näiden alueiden käyttöönoton ja asuttamisen.

Poikkeuksen tekevät vain Haapasaaren leirikeskus ja Mikonsaaren pohjoisosa, jotka on merkitty yleiskaavan tuoreessa rakennemallissa kehitettäviksi virkistysalueiksi.

Kaupunginhallitus tiiviisti mukana

Yleiskaavan 2040 rakennemallia esiteltiin viime viikolla kaupunginhallitukselle, joka antoi luvan jatkaa valmistelua.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen korostaa, että aluerajaukset ja käyttötarkoitukset tarkentuvat jatkosuunnitellussa. Selvää kuitenkin on, että saaria ja rantojen läheisiä alueita halutaan ottaa rakentamiselle.

— Tutkimme sitä, Karjalainen sanoo.

Kaupunginhallitukselle esiteltyä yleiskaavan rakennemallia voisi kuvailla Imatran tulevan maankäytön karkeapiirteiseksi suunnitelmaksi. Aineisto löytyy kaupungin nettisivuilta ja on nähtävillä myös pääkirjastossa.

Seuraava etappi on maaliskuussa. Siihen mennessä laaditaan varsinainen kaavarunko tulevan yleiskaavaluonnoksen pohjaksi. Maaliskuussa kaava-aineistoja esitellään laajemmin myös kuntalaisille ja muille osallisille.

Maakuntakaavan vastaisia suunnitelmia

Yksi osallinen on Etelä-Karjalan liitto, jonka tehtävänä on seurata maakuntakaavan toteutumista.

Mielenkiintoista on se, että Imatran yleiskaavan suunnitelmat ovat rantojen ja saarten osalta maakuntakaavan vastaisia. Maakuntakaavassa rannat ja saaret ovat virkistysaluetta.

Asia on kaupunginhallituksen sekä maakuntaliiton tiedossa, Karjalainen kertoo. Imatran näkemys on, että maakuntakaavaa tulee tältä osin päivittää. Lisäksi Imatralla toivotaan, että Imatran yleiskaava voidaan hyväksyä jo ennen kun maakuntakaavan päivitys on saatu maaliin

—Imatran kaupungin tahtotila on, että saadaan liiton kanssa yhteinen näkemys, voidaanko mennä eteenpäin näin, Karjalainen kertoo.

Karjalainen itse pitää tällaista marssijärjestystä mahdollisena, koska kunnalta on valta päättää omasta yleiskaavastaan.

— Rakennemallista ei ole pyydetty maakuntaliiton lausuntoa, mutta kyllä siellä tiedetään Imatran suunnitelmat. Varsinainen ensimmäinen virallinen lausuntokierros käynnistetään kaavarunkovaiheessa.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset